Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 3.000 €.

Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (750 ευρώ ανά εξάμηνο).

Η καταβολή της δόσης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.