Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Ιωάννα Φλώρου

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
E-mail: tiemps@uniwa.gr
Τηλέφωνο: 210 53 85 690 (Εσωτ.: 5690)
Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ5
Γραμματεία τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Διεύθυνση επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση