Αίτηση 1ης Εγγραφής

Αίτηση 1ης Εγγραφής

Παρακαλούνται όλοι οι επιτυχόντες-εισακτέοι φοιτητές στο ΠΜΣ “Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση” να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη γραμματεία του μεταπτυχιακού την αίτηση 1ης εγγραφής μέχρι και τις 31/10/2019.