Ανακοίνωση για τη σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών

Ανακοίνωση για τη σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών

Στην κεντρική σελίδα του ΠΑΔΑ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά τη σίτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών