Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαθήματος Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία