Συντονιστική Επιτροπή

Διευθύντρια ΠΜΣ:Μαρία Βενετικου, Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ:Φραγκίσκη Ανθούλη, Καθηγήτρια

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ:Αναστασιος Κριεμπάρδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ: Πέτρος Καρκαλούσος, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ:Απόστολος Μπελούκας, Επίκουρος Καθηγητής