Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

α/α Αριθμός Πτυχίου Καθομολόγηση Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο Βασικό Πτυχίο Έτος Εισαγωγής Καθομολόγηση
1 1 15.06.2017 Μανώλης Ιωάννης Θωμάς Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 15.06.2017
2 2 15.06.2017 Γιαννάκη Αιμιλία Ευάγγελος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 15.06.2017
3 3 15.06.2017 Ξυνή Χρυσάνθη Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 15.06.2017
4 4 19.12.2017 Μουρκογιάννη Μαρία Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 19.12.2017
5 5 19.12.2017 Θεοφιλοπούλου Δήμητρα Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 19.12.2017
6 6 19.12.2017 Μπάσσα Χριστίνα Οσυσσέας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 19.12.2017
7 7 19.12.2017 Μεϊντάνη Αθηνά Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 19.12.2017
8 8 19.12.2017 Μπανανής Μάριος – Άγγελος Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 19.12.2017
9 9 19.12.2017 Ναούμης Νικόλαος Παναγιώτης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 19.12.2017
10 10 31.01.2019 Ρούσσος Νικόλαος Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2015 31.01.2019
11 11 31.01.2019 Μουστάκα Αικατερίνη Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2015 31.01.2019
12 12 31.01.2019 Υψηλάντη Ευφροσύνη Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2015 31.01.2019
13 13 31.01.2019 Τσιτσοπούλου Ιωάννα Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2015 31.01.2019
14 14 31.01.2019 Αναστασοπούλου Αικατερίνη Ηλίας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2015 31.01.2019
15 15 31.01.2019 Λυκούδη  Αγγελική Γεράσιμος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2015 31.01.2019
16 16 31.01.2019 Mokreri Donald Xhevij Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 31.01.2019
17 17 31.01.2019 Χρίστου Ειρήνη Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 31.01.2019
18 18 31.01.2019 Λεώνη Θωμαή Δημήτριος Νοσηλευτικής – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 31.01.2019
19 19 31.01.2019 Τάση Αννούλα Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2015 31.01.2019
20 20 31.01.2019 Κουρτεσιώτη Βασιλική Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 31.01.2019
21 21 31.01.2019 Καραγιώργου Αγγελική Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 31.01.2019
22 22 31.01.2019 Γιανναρά Κωνσταντίνα Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 31.01.2019
23 23 31.01.2019 Πουλερές Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 31.01.2019
24 24 15.07.2019 Απέργη Χρύσα Νικόλαος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 15.07.2019
25 25 15.07.2019 Μοροζίκ Λιουντμίλα Στανισλάβ Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 15.07.2019
26 26 15.07.2019 Χουντής Ηλίας Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 15.07.2019
27 27 15.07.2019 Μαρκάτου Ελένη Ευάγγελος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 15.07.2019
28 28 15.07.2019 Χαμέτης Παναγιώτης Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 15.07.2019
29 29 15.07.2019 Μουράτης  Νικόλαος Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2016 15.07.2019
30 30 15.07.2019 Μυρτάι Ιρένα Ράπι Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2017 15.07.2019
31 31 11.02.2020 Παπαγεωργίου Χρυσάνθη Παρασκευάς Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2017 11.02.2020
32 32 11.02.2020 Πλέτση Βασιλική Αναστάσιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 11.02.2020
33 32 11.02.2020 Κλειδάς Γεώργιος Νικόλαος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2017 11.02.2020
34 34 11.02.2020 Μουλντή Δήμητρα Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 11.02.2020
35 35 11.02.2020 Γιαννίση Όλγα Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 11.02.2020
36 36 11.02.2020 Τσαντήλα Αθανασία Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2017 11.02.2020
37 37 11.02.2020 Χατζηπάρας Γεώργιος Στυλιανός Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 11.02.2020
38 38 11.02.2020 Μήτσια Μαγδαληνή Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 11.02.2020
39 39 11.02.2020 Ψάλτα Άννα Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 11.02.2020
40 40 11.02.2020 Χρήστου Ευάγγελος Χρήστος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 11.02.2020
41 41 11.02.2020 Σιούταλου Σταυρούλα Αθανάσιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2017 11.02.2020
42 42 11.02.2020 Βιδάκη Ελένη Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 11.02.2020
43 43 11.02.2020 Καφφέ Ευαγγελία Αθανάσιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2016 11.02.2020
44 44 11.02.2020 Σαλλή Κωνσταντίνα Αθανάσιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2016 11.02.2020
45 45 11.02.2020 Καραβασίλης Άγγελος Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 11.02.2020
46 46 11.02.2020 Προδρομίτης Άγγελος Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 11.02.2020
47 47 05.02.2021 Παύλου Ευθυμία Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2021
48 48 05.02.2021 Καπετάνου Αθανασία Ανδρέας Κτηνιατρικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2016 05.02.2021
49 49 05.02.2021 Μαρσέλλου Ιωάννα Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2021
50 50 05.02.2021 Χαμουργιωτάκη Μαρία Σταύρος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2021
51 51 05.02.2021 Τσιγαρίδα Σουλτάνα Παύλος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2021
52 52 05.02.2021 Πρέτση Φλορίντα Λουϊτζί Νοσηλευτικής – Τ.Ε.Ι. Λαμίας 2017 05.02.2021
53 53 05.02.2021 Μπρατσιώτη Ασημίνα Νικόλαος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2021
54 54 05.02.2021 Μπάκα Ιωάννα – Ελένη Σάββας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2021
55 55 05.02.2021 Μέμμου Ειρήνη Δονάτος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2021
56 56 05.02.2021 Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Σάββας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2021
57 57 05.02.2021 Κρεατσούλα Αικατερίνη Φώτιος-Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2021
58 58 05.02.2021 Νικολά Ιωάννα Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2021
59 59 05.02.2021 Παπαγεωργίου Ελένη Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – ΚΑΤΕΕ Αθήνας 2018 05.02.2021
60 60 05.02.2021 Ανδρέου Λουκάς Κωνσταντίνος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2018 05.02.2021
61 61 05.02.2021 Παπαγιαννοπούλου Γεωργία Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2016 05.02.2021
62 62 05.02.2021 Γαλανός Ευάγγελος Ιωάννης Farmacie – Ovidius University of Constanτa 2018 05.02.2021
63 63 05.02.2021 Παναγιωτοπούλου  Βαΐα Απόστολος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2015 05.02.2021
64 64 05.02.2022 Παρασχίδου Αναστασία Χαράλαμπος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2017 05.02.2022
65 65 05.02.2022 Δημοπούλου Βαρβάρα Γρηγόριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2017 05.02.2022
66 66 05.02.2022 Σόνου Χριστίνα Νέστης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2022
67 67 05.02.2022 Σαντοριναίος  Ευάγγελος Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2017 05.02.2022
68 68 05.02.2022 Τζιράκη Φωτεινή Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2022
69 69 05.02.2022 Φρατζή  Κωνσταντίνα Αθανάσιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2022
70 70 05.02.2022 Λυγερού Ευγενία Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 05.02.2022
71 71 05.02.2022 Πλαβούκου Λυδία Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 05.02.2022
72 72 05.02.2022 Στεφανή Δανάη Γεώργιος Βϊοιατρικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2019 05.02.2022
73 73 05.02.2022 Κουϊμτζή Δέσποινα Εμμανουήλ Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 05.02.2022
74 74 05.02.2022 Κωνσταντινίδη Παρασκευή Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 05.02.2022
75 75 05.02.2022 Γεννίτσαρη Φλώρα Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2019 05.02.2022
76 76 17.12.2022 Παντούλα Αριάδνη Λαμπρος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 17.12.2022
77 77 17.12.2022 Νικολάου Σταματία Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 17.12.2022
78 78 17.12.2022 Γιαννέλη Φωτεινή Ηλίας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
79 79 17.12.2022 Γκόγκα Σαμπίνα Φλαμούρ Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
80 80 17.12.2022 Ευτυχίδου Δομνίκη – Ιωάννα Αβρααμ Ιατρικών Εργαστηρίων – Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2020 17.12.2022
81 81 17.12.2022 Κώτσια Φωτεινή Μιχαήλ Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
82 82 17.12.2022 Λευθεριώτου Τατιανή Ευστάθιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 17.12.2022
83 83 17.12.2022 Μαυρογιάννη Θεοδώρα Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
84 84 17.12.2022 Νέρρη Κατερίνα Αντώνιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 17.12.2022
85 85 17.12.2022 Παλάσκας Κωνσταντίνος Χρήστος Ιατρικής – Ε.Κ.Π.Α. 2018 17.12.2022
86 86 17.12.2022 Παππάς Θωμάς Φίλιππος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 17.12.2022
87 87 17.12.2022 Πεταλλάρι Νεβίλα Βαγγέλ Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 17.12.2022
88 88 17.12.2022 Σαββίδης Μιχαήλ Μιλτιάδης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
89 89 17.12.2022 Σπυριδώνη Κωνσταντίνα Βάιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 17.12.2022
90 90 17.12.2022 Αυγέρη Ερμιόνη Ηλίας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 17.12.2022
91 91 17.12.2022 Κουριώτη Ασημένια Αλέξανδρος Κτηνιατρικής – Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2020 17.12.2022
92 92 17.12.2022 Γκορτσίλας Ιωάννης Γεώργιος Universita Degli Studi di Bari, Facolta di Farmacia, Bari – Italia 2018 17.12.2022
93 93 17.12.2022 Θεοδωρογιάννη Βασιλική Παναγιώτης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 17.12.2022
94 94 17.12.2022 Καρακαλπακίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 17.12.2022
95 95 17.12.2022 Κουγιουμτζοπούλου Ελένη – Ελευθερία Ιωάννης Βιοϊατρικών Επιστημών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 2020 17.12.2022
96 96 17.12.2022 Μαζαράκης Αναστάσιος Μιχαήλ Βιολογίας – Ε.Κ.Π.Α. 2020 17.12.2022
97 97 17.12.2022 Προκτερ Κασσάνδρα Αντώνιος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2020 17.12.2022
98 98 17.12.2022 Στραμπ Γιανος Γιανος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
99 99 17.12.2022 Τζουκμάνη Αγγελική Ηλίας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 17.12.2022
100 100 17.12.2022 Τρύπα Ναταλία Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
101 101 17.12.2022 Δαλαβάγκας Αντώνιος Σπυρίδων Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 17.12.2022
102 102 17.12.2022 Μαρίνη Αναστασία Βασίλειος Ιατρικών Εργαστηρίων – Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2020 17.12.2022
103 103 17.12.2022 Ζήση Γεωργία Αντώνιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 17.12.2022
104 104 17.12.2022 Στουραΐτου Στέλλα Γεώργιος Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών 2018 17.12.2022
105 105 17.12.2022 Μέρκο Λορένα Καρεμάν Χημείας – Πανεπιστήμιο Πατρών 2020 17.12.2022
106 106 17.12.2022 Μπακογεώργου Σαμπρίνα Σόλων Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 17.12.2022
107 107 17.12.2022 Παλάσκα Κωνσταντίνα Χρήστος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2019 17.12.2022
108 108 17.12.2022 Καμπούρη Πηνελόπη Ευστράτιος Φυσικοθεραπείας – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 17.12.2022
109 109 17.12.2022 Καραβοκύρη Γεωργία Θεόδωρος Νοσηλευτικής – Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 2020 17.12.2022
110 110 17.12.2022 Κατσακιώρη  Αικατερίνα Δημήτριος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 17.12.2022
111 111 17.12.2022 Μπαλτζή Δήμητρα Σπυρίδων Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 17.12.2022
112 112 17.12.2022 Τσούλη Αναστασία Ιωάννης Χημείας – Ε.Κ.Π.Α. 2020 17.12.2022
113 113 02.02.2024 Γιαννούλης Βασίλειος Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2020 02.02.2024
114 114 02.02.2024 Διαμαντάκη Ιουλία Μιχαήλ Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2020 02.02.2024
115 115 02.02.2024 Εμμανουηλίδου Ευγενία Μάρκος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2018 02.02.2024
116 116 02.02.2024 Ευρυπιώτη Ευφροσύνη Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
117 117 02.02.2024 Ιωαννάκη Σοφία Αχιλλέας Βϊοιατρικών Επιστημών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 2020 02.02.2024
118 118 02.02.2024 Κοτούλα Κανέλλα Ανδρέας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2020 02.02.2024
119 119 02.02.2024 Κουλαξίδου Ραφαηλία Στέργιος Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2020 02.02.2024
120 120 02.02.2024 Κρεμμύδα Κωνσταντίνα Γεώργιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
121 121 02.02.2024 Μιχαήλ Μαίρη Ρουμανι Βϊοιατρικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2020 02.02.2024
122 122 02.02.2024 Τζανέτου Ειρήνη Ανδρέας Χημείας – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2020 02.02.2024
123 123 02.02.2024 Τριφύλλη Ελένη Μυρτώ Μαρία Ιωάννης Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής “Victor Babes”  2020 02.02.2024
124 124 02.02.2024 Αθανασοπούλου Αγγελική Παναγιώτης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
125 125 02.02.2024 Καββάλου Αναστασία Στυλιανός Τμήμα Βιολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2020 02.02.2024
126 126 02.02.2024 Λάτκα Αικατερίνη Κώστας Βϊοιατρικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2020 02.02.2024
127 127 02.02.2024 Μηλιάρα Νικολέττα Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 2018 02.02.2024
128 128 02.02.2024 Πολυχρονίδου Μαρίνα Θεόδωρος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
129 129 02.02.2024 Γαρουνιάτης Σταύρος Κωνσταντίνος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. – Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 2021 02.02.2024
130 130 02.02.2024 Bidas Dagmara Monika Josef Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε. – Πανεπιστήμιο Δυτικης Αττικής 2020 02.02.2024
131 131 02.02.2024 Αναγνώστου Μαρία Ιωάννης Biomedical Sciences – Health and Human Sciences – Macquarie Un. 2020 02.02.2024
132 132 02.02.2024 Βελαέτη Κωνσταντίνα Χρυσόστομος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2021 02.02.2024
133 133 02.02.2024 Γονιδάκη Ελευθερία Σπυρίδων Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
134 134 02.02.2024 Ζώη Βασιλική Παναγιώτης Νοσηλευτική – Τ.Ε.Ι. Λαμίας 2021 02.02.2024
135 135 02.02.2024 Καραμιχαλέλη Δήμητρα Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2021 02.02.2024
136 136 02.02.2024 Κωστόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2021 02.02.2024
137 137 02.02.2024 Μαυρουδής Αλέξιος Φίλιππος Universita Degli Studi di Milano, Facolta di Medicina E Chirurgia, Italia 2021 02.02.2024
138 138 02.02.2024 Μερτάκκα Μαρία Γεώργιος Χημείας – Πανεπιστήμιο Κύπρου 2021 02.02.2024
139 139 02.02.2024 Μπαλάσκας Βασίλειος Κυριάκος Βϊοιατρικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2021 02.02.2024
140 140 02.02.2024 Μώραλη Ευαγγελία Ηλίας Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2021 02.02.2024
141 141 02.02.2024 Ξένου Ευθαλία Αντώνιος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2018 02.02.2024
142 142 02.02.2024 Παρασκευοπούλου Ειρήνη Θεμιστοκλής Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2021 02.02.2024
143 143 02.02.2024 Σταματόπουλος Μάριος – Άγγελος Αλέξανδρος Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2021 02.02.2024
144 144 02.02.2024 Τσένος Ανδρέας Αλέξανδρος Ρόμπερτ Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε. – Πανεπιστήμιο Δυτικης Αττικής 2019 02.02.2024
145 145 02.02.2024 Δασκαλοπούλου Γιάννα Νικόλαος Βιοϊατρικών Επιστημών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 2020 02.02.2024
146 146 02.02.2024 Αγγελή Δόμνα – Μαρίνα Νικόλαος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
147 147 02.02.2024 Αλεξανδρή Ελένη Απόστολος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2021 02.02.2024
148 148 02.02.2024 Ιωάννου Μαρία Κωνσταντίνος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
149 149 02.02.2024 Κρούσταλη Σταυρούλα Παναγιώτης Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2020 02.02.2024
150 150 02.02.2024 Χίμα Εράλντα Ελμάς Ιατρικών Εργαστηρίων – Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2019 02.02.2024