Σε ποιους απευθύνεται

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε:

  1. Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αποφοίτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Life sciences), Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων, όπως και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου.
  2. Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Ερευνητικό προσωπικό, που απασχολείται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  3. Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή ήδη απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον χώρο της Υγείας
  4. Πτυχιούχους, απασχολούμενους ή μη, που επιθυμούν να βελτιώσουν και επικαιροποιήσουν τις προσωπικές, επαγγελματικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του Περιβάλλοντος, Υγείας, Πρόληψης και διατήρησης της Υγείας του Πληθυσμού.