Επικοινωνία

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για φοιτητικά θέματα οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Βασιλική Μούνδρου
E-mail: tiemps.students@uniwa.gr
Τηλέφωνο: 210 5387 427 (Εσωτ.: 7427)
Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω», Κτίριο Κ5
Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών


Προϊσταμένη Γραμματεία Τμήματος και Γραμματέας του ΠΜΣ
Ιωάννα Φλώρου
E-mail: tiemps@uniwa.gr
Τηλέφωνο:210 53 85 690 (Εσωτ.: 5690)
Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω», Κτίριο Κ5
Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών


Διευθυντής ΠΜΣ
Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Καθηγητής

E-mail: akrieb@uniwa.gr
Τηλέφωνο:  210 5385 813 (Εσωτ.: 5813)
Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω»,
Κτίριο Κ4 – ΣΕΥΠ, 1ος Όροφος, Γραφείο Κ4-108


Διεύθυνση Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω»,
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση”