Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Email: tiemps@uniwa.gr
Τηλέφωνο: 210 53 85 690 (Εσωτ.: 5690)
Ιωάννα Φλώρου
Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ5
Γραμματεία τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Διευθύντρια ΠΜΣ
Καθηγήτρια Μαρία Βενετίκου
Τηλέφωνο: 210-538-5697
Πανεπιστημιούπολη 1, Κτίριο Κ4-114, 1οςΌροφος

Διεύθυνση επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση