Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου ακ.έτους 2020-21 Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ιστοπαθολογία – Ογκολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS Teams
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 12/10/2020 16:00-18:00 Ογκογένεση και νεοπλασία. Ταξινόμηση-Σταδιοποίηση. Βαθμοποίηση όγκων και πρόγνωση Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
2 18:00-20:00 Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα Νικόλαος Θαλασσινός
3 19/10/2020 16:00-18:00 Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο Μαρία Τράπαλη
4 18:00-20:00 Σημασία ανοσοϊστοχημείας στη μελέτη-διάγνωση των νεοπλασμάτων και στη στοχευμένη θεραπεία Αναστάσιος Παπαναστασίου
5 26/10/2020 16:00-18:00 Χαρακτηριστικά νεοπλασματικού κυττάρου. Ογκογονίδια-Ογκοκατασταλτικά γονίδια Αικατερίνη Πολίτη
6 18:00-20:00 Μηχανισμοί διήθησης-μετάστασης νεοπλασματικών κυττάρων
7 02/11/2020 16:00-18:00 Μοριακή βάση των νόσων και καρκινογένεση Άννα Παπαδοπούλου
8 18:00-20:00 Μοριακοί δείκτες στην πρόγνωση-παρακολούθηση των νεοπλασιών
9 09/11/2020 16:00-18:00 Ανοσοϊστοχημεία-Αρχές τεχνικής και συνήθη προβλήματα Κυριάκος Ρέβελος
10 18:00-20:00 Κυτταρολογία υγρής φάσης Αικατερίνη Πολίτη
11 16/11/2020 16:00-18:00 Νεοπλάσματα πεπτικού. Σύγχρονη προσέγγιση για μία ολοκληρωμένη στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση Πέτρος Παπαγιώργης
12 18:00-20:00 Η θέση της χειρουργικής στην αντιμετωπιση των καρκινικών μεταστάσεων. Νέες απόψεις Ιωάννης Κυριαζάνος
13 23/11/2020 16:00-18:00 Διάγνωση στο γυναικολογικό καρκίνο Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
14 18:00-20:00 Ανάλυση τεχνικών κυτταρολογίας-Εργαστήριο Γεώργιος Σταυρόπουλος
15 30/11/2020 16:00-18:00 Κυτταρομετρία ροής Μαρία Βενετίκου
16 18:00-20:00 Γενετική προδιάθεση και πρώϊμη διάγνωση στους ενδοκρινικούς όγκους Ευγενία Γιαννακοπούλου
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονες αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Μαρία Τράπαλη
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS Teams
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 02/12/20200 16:00-18:00 Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία Μαρία Tράπαλη
2 18:00-20:00 Βασικές αρχές φωτομετρίας και χρωματικών αναλύσεων Μαρία Tράπαλη
3 14/12/2020 16:00-18:00 Μοριακή Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία UV-VIS-NIR σε συνδυασμό με χημειομετρικά στατιστικά εργαλεία Βασιλική Λάγουρη
4 18:00-20:00 Μέθοδοι ατομικής φασματοσκοπίας Αικατερίνη Σκουρολιάκου
5 21/12/2020 16:00-18:00 Μέθοδοι χρωματογραφίας. Μαρία Tράπαλη
6 18:00-20:00 Εφαρμογές της HPLC στην κλινική ανάλυση και ανάλυση φαρμάκων. Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
7 11/01/2021 16:00-18:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  ( Elisa ) Μαρία Tράπαλη
8 18:00-20:00 Φασματοσκοπία υπερύθρου Μαρία Tράπαλη
9 18/01/2021 16:00-18:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  (ανοσοχρωματογραφία και ανοσοαποτύπωση) Χρυσάνθη Βογιατζάκη
10 18:00-20:00 PCR   Μια σύγχρονη μέθοδος μοριακής ανάλυσης Ελένη Γιαννουλάκη
11 25/01/2021 16:00-18:00 Η χρησιμοποίηση φθορίζουσων ουσιών στη διάγνωση Ι Χρυσάνθη Βογιατζάκη
12 18:00-20:00 Η χρησιμοποίηση φθορίζουσων ουσιών στη διάγνωση ΙΙ Χρυσάνθη Βογιατζάκη
13 01/02/2021 16:00-18:00 Νανοσωματίδια ως φορείς μεταφοράς φαρμάκων Ελένη Γιαννουλάκη
14 18:00-20:00 Φασματοσκοπία Μάζας, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός Βασιλική Λάγουρη
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Αναστάσιος Κριεμπάρδης
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS Teams
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 14/10/20200 16:00-18:00 Δομή και λειτουργίες λευκών αιμοσφαιρίων. Διαφορική διάγνωση μεταβολών λευκών αιμοσφαιρίων. Μικροσκόπηση Αναστάσιος Κριεμπάρδης
2 18:00-20:00 Διαγνωστικά προβλήματα στη γενική εξέταση αίματος
3 21/10/2020 16:00-18:00 Θρομβοκυττάρωση και Θρομβοπενία. Εργαστηριακή προσέγγιση Αναστάσιος Κριεμπάρδης
4 18:00-20:00 Τεχνικές Αιματολογίας στην διάγνωση Αιμοσφαιρινοπαθειών
5 29/10/2020 16:00-18:00 Αυξητικοί παράγοντες – Κυτταροκαλλιέργειες – Διαγονιδιακά πειραματικά μοντέλα Μαρία Βενετίκου
6 18:00-20:00 Διαγνωστική προσέγγιση ρικετσιώσεων Χρυσάνθη Βογιατζάκη
7 04/11/2020 16:00-18:00 Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική Βασίλειος Τζούνακας
8 18:00-20:00 Μυελοδυσπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική
9 11/11/2020 16:00-18:00 Η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική στην Αιματολογία Χαρά Γεωργατζάκου
10 18:00-20:00 Παρουσίαση περιστατικών
11 18/11/2020 16:00-18:00 Η Πρωτεομική και η Μεταβολομική στην Αιματολογία (A) Χαρά Γεωργατζάκου
12 18:00-20:00 Η Πρωτεομική και η Μεταβολομική στην Αιματολογία (Β)
13 25/11/2020 16:00-18:00 Μέθοδοι εκτίμησης δεικτών απόπτωσης στα ερυθρά αιμοσφαίρια Χαρά Γεωργατζάκου
14 18:00-20:00 Διαγνωστική προσέγγιση Αιμολυτικών Αναιμιών Ανοσολογικής Αρχής Αναστάσιος Κριεμπάρδης
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Ευσταθία Παπαγεωργίου – Πέτρος Καρκαλούσος
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS Teams
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 09/12/20200 16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής Ι Ευσταθία Παπαγεωργίου
2 18:00-20:00 Ευσταθία Παπαγεωργίου
3 16/12/2020 16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου
4 18:00-20:00 Ευσταθία Παπαγεωργίου
5 23/12/2020 16:00-18:00 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας Στυλιανός Ψαράκης
6 18:00-20:00 Στυλιανός Ψαράκης
7 13/01/2021 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Πέτρος Καρκαλούσος
8 18:00-20:00 Πέτρος Καρκαλούσος
9 20/01/2021 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Άγγελος Ευαγγελόπουλος
10 18:00-20:00 Πέτρος Καρκαλούσος
11 27/01/2021 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Ιωάννης Κουμπούρος
12 18:00-20:00 Ιωάννης Κουμπούρος
13 03/02/2021 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Κλεάνθης Ξανθόπουλος
14 18:00-20:00 Κλεάνθης Ξανθόπουλος