Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ’ Εξαμήνου ακ.έτους 2021-22 Χειμερινό

Α/Α Ημερομηνία Ωρα Εισηγητής/ες Τίτλος Διάλεξης Ιδιότητα
Α. Σεμινάριο 
Μεθοδολογία της Έρευνας – Συγγραφή Επιστημονικού Κειμένου – Συστηματικές Ανασκοπήσεις
Αίθουσα : MSTeams
1 12/10/2021 16:00-18:00 Αναστάσιος Κριεμπάρδης Μηχανές αναζήτησης βιβλιογραφίας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Ανάλυση βιβλιογραφίας
2 19/10/2021 16:00-18:00 Ευσταθία Παπαγεωργίου Μεθοδολογία της Έρευνας Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Βιοστατιστική στις Επιστήμες Υγείας
3 26/10/2021 16:00-18:00 Σωτήριος Φόρτης Επεξεργασία αποτελεσμάτων Μεταδικακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Παρουσίαση αποτελεσμάτων – Συγγραφή επιστημονικού κειμένου
4 2/11/2021 16:00-18:00 Απόστολος Μπελούκας Συστηματικές ανασκοπήσεις, μετα-αναλύσεις και κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες σε ενδείξεις Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Αλέξανδρος Μαθιουδάκης Clinical Research Fellow and Honorary Lecturer in Respiratory Medicine
Β. Σεμινάριο 
Έρευνα στον καρκίνο
5 9/11/2021 16:00-18:00 Σωτήριος Φόρτης Ανοσολογία καρκίνου- αρχες ανοσοθεραπείας Μεταδικακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Αναστάσιος Παπαναστασίου Ανοσολογικό μικροπεριβάλλον του όγκου Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
6 16/11/2021 16:00-18:00 Αθανασία Βαρβαρέσου Στοχευμένη θεραπεία και ανεπιθύμητες ενέργειες από το δέρμα στους ογκολογικούς ασθενείς: Δερματοκοσμητική αντιμετώπιση Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Πέτρος Παπαγιώργης Καρκίνος Παχέως Εντέρου: Τελευταία δεδομένα  (ανοσοθεραπεία) Λέκτορας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
7 23/11/2021 16:00-18:00 Ανθούλη Φραγκίσκη Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς αδένος και Θυρεοειδίτις Hashimoto Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00
8 30/11/2021 16:00-18:00 Νικόλαος Θαλασσινός Καρκίνος Πνεύμονα: Κλινικοεργαστηριακή θεώρηση Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Αναστάσιος Παπαναστασίου Ετερογένεια στον καρκίνο: Ο ρόλος της στην πορεία της νόσου και μέθοδοι μελέτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
9 7/12/2021 16:00-18:00 Κωνσταντίνος Νίνος Ανάλυση ιατρικής εικόνας σε καρκινικούς δείκτες διαβάθμισης σε Grade I, II ή ΙΙΙ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00
10 14/12/2021 16:00-18:00 Σωτήριος Φόρτης Βιοδείκτες στον καρκίνο Μεταδικακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Έρευνα στον καρκίνο – Νεότερα δεδομένα
Γ. Σεμινάριο 
Μοριακή Μικροβιολογία – Βιοασφάλεια
11 21/12/2021 16:00-18:00 Πέτρος Καρκαλούσος Εκτίμηση Κινδύνου στα κλινικά Εργαστήρια Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Χριστίνα Φούντζουλα Χημειοπροστασία – Κίνδυνοι σε χημικά εργαστήρια Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
12 11/1/2022 16:00-18:00 Απόστολος Μπελούκας Μοριακή Ανίχνευση Γονίδιων Βακτηριακής Αντοχής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00
13 18/1/2022 16:00-18:00 Απόστολος Μπελούκας Πρακτική άσκηση στη μοριακή επιδημιολογία με εφαρμογές στη μελέτη επιδημιών γρήγορα εξελισσόμενων παθογόνων Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη Μεταδικακτορικός Ερευνητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
14 25/1/2022 16:00-18:00 Βιβή Μυριαγκού Εργαστηριακή Διευρεύνηση Αντιμικροβιακής Φαινοτυπικής  Αντοχής – Αντιβιόγραμμα Διευθύντρια Ερευνών στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
18:00-20:00
Δ. Σεμινάριο 
Εξατομικευμένη Ιατρική – Γονιδιακή θεραπεία
15 1/2/2022 16:00-18:00 Φραγκίσκος Χανιώτης Προσδιοριστές Υγείας Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Δημήτριος Χανιώτης Γήρανση και Μακροζωία Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
16 8/2/2022 16:00-18:00 Μαρία Βενετίκου Οξύ και Χρόνιο Στρες: Μηχανισμοί – Κορτιζόλη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00
17 15/2/2022 16:00-18:00 Μαρία Τράπαλη Λιπώδης ιστός Λέκτορας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00 Μνήμη – κατηγορίες. Νόσος Alzheimer
18 22/2/2022 16:00-18:00 Χρύσα Βογιατζακη Moνοκλωνικά Αντισώματα και Αυτοάνοσα νοσήματα Λέκτορας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
18:00-20:00