Γενικές Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται όλοι οι επιτυχόντες-εισακτέοι φοιτητές στο ΠΜΣ "Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση" να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη γραμματεία του μεταπτυχιακού την αίτηση 1ης εγγραφής μέχρι και τις 31/10/2019....

Ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση", του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων θα έχουν έκπτωση 10% στα δίδακτρά τους....