Γενικές Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή των φοιτητών του 10ου Κύκλου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:30, διαδικτυακά μέσω Ms Teams. Αμέσως μετά θα υλοποιηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Οι φοιτητές, για να συνδεθούν στην ηλεκτρονική...

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 Εαρινό : https://tiemps.uniwa.gr/spoydes/orologio-programma/orologio-programma-2023-2024/orologio-programma-a-examinoy-ak-etoys-2023-24-earino/ Τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας  MSTeams και ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική τάξη των μαθημάτων είναι : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYjX7gEWsrCUfL4pgx0vrzsZk98c0k8uCnPZDMy95LzI1%40thread.tacv2/1708963598618?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222d0f48c5-0560-4792-9d6c-d022603905cb%22%7d Σας ευχόμαστε καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης Δ/ντης ΠΜΣ...

Ινστιτούτο Daad & συνεργασία του Πα.Δ.Α. με Γερμανικά Ιδρύματα:   Σχετικά με τις δυνατότητες εκπόνησης έρευνας στα πλαίσια ενός διδακτορικού δείτε τις προσφερόμενες υποτροφίες μας "Research Grants – Short-Term Grants" για την εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια διδακτορικού ή και post-doc, με χρηματοδότηση από 1 έως 6 μήνες...

Ο όμιλος εταιρειών PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της Ομογένειας. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης» Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας» Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή» Η δράση υλοποιείται με την αρωγή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) και στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη της ελληνικής Ομογένειας της Πόλης, προσφέροντας σε αριστούχους νέους...

Ανακοινώνονται οι Σύνδεσμοι της Εξεταστικής για τη διαδικτυακή εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακ. Έτους 2023-2024.   Παρακαλούμε πριν την σύνδεση σας να έχετε διαβάσει τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος και να έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.   Σύνδεσμος Παρασκευής 01-03-2024   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY5ZjYyYzUtYTBhMi00ZmY3LTlhNGMtNWEzMDc4ZjQ2MmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222d0f48c5-0560-4792-9d6c-d022603905cb%22%7d     Σύνδεσμος Σαββάτου 02-03-2024   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJmMmIxNmUtNWIzZS00ZDQwLTg0NDQtN2E5YTIxNDJhNGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222d0f48c5-0560-4792-9d6c-d022603905cb%22%7d...

ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Συνεδρίαση 4/31-01-2024 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Έκτακτη Συνεδρίαση 4/31-01-2024 αυτής, σχετικά με την «Ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024», διαπιστώνει ότι: α. τα μαθήματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών : - Δημόσιας Υγείας, - Διοικητικών,...

Η έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε υποθερμία, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει και σε θάνατο. Το ψύχος μπορεί να επηρεάσει είτε άτομα που δεν είναι επαρκώς ντυμένα για τις συνθήκες του περιβάλλοντος, είτε άτομα που εκτίθενται σε χαμηλές...

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» 10ος Κύκλος Ενημερώνονται οι επιλεχθείσες φοιτήτριες και επιλεχθέντες φοιτητές του 10΄ κύκλου του Π.Μ.Σ. (εκκίνηση κύκλου το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024) σχετικά με το δικαίωμά τους σε απαλλαγή από...