Ερευνητικό Έργο ΠΜΣ

Ο συνολικός αριθμός άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» είναι 2.004 (Scopus) και ο συνολικός αριθμός βιβλίων/κεφαλαίων σε βιβλία είναι 423. Από το συνολικό ερευνητικό έργο των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» προκύπτει ότι οι συνολικές αναφορές των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., αφαιρώντας τις αυτοαναφορές, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι 39.862 [Αναφορές (Scopus) Exclude self citations of all authors]. Οι συνολικές αναφορές των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με  τη μηχανή αναζήτησης Google Scholar είναι 65.818. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης h-index [(Scopus) Exclude self-citations of all authors ισούται με 571 ενώ ο δείκτης h-index από τη μηχανή αναζήτησης Google Scholar ισούται με 672 και ο δείκτης i10-index με 1.153 (Google Scholar). 

Την τελευταία πενταετία 2018-2023 α) ο δείκτης h-index είναι με 82 και ο δείκτης i10-index με 821 (Google Scholar). Το έτος 2022 και 2023 α) αριθμός άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά ήταν 392 και β) ο αριθμός βιβλίων/κεφαλαίων σε βιβλία ήταν 28. 

Περισσότερες πληροφορίες στο προφίλ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικες Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» στο Google Scholar