Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Λειτουργία Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών στο
ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), έχει την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσει στο ΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων βιοϊατρικών μεθόδων και τεχνολογιών στην διάγνωση και πρόληψη ασθενειών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν σύγχρονες βιοϊοατρικές εργαστηριακές μεθόδους και τεχνολογίες για τη διάγνωση και την πρόληψη ασθενειών.

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» ήρθε να καλύψει την αλματώδη ανάπτυξη των Βιοϊατρικών Επιστημών όπου κατέστησε υποχρεωτική την συνεχή και σε βάθος τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε σύνδεση μέσω του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DML119/

Υπεύθυνος : ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΠΑΛΗ