Συντονιστική Επιτροπή

Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Συντονιστικής


Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Πρόεδρος


Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής

Μέλος


Πέτρος Καρκαλούσος
Επίκουρος Καθηγητής

Μέλος


Απόστολος Μπελούκας
Επίκουρος Καθηγητής

Μέλος