Συντονιστική Επιτροπή

Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Καθηγητής

Πρόεδρος Συντονιστικής


Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια

Μέλος


Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής

Μέλος


Πέτρος Καρκαλούσος
 Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλος


Θαλασσινός Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής

Μέλος