Γιατί να το προτιμήσω

  1. Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στην κλινική εφαρμογή των νέων αναδυόμενων Τεχνολογιών στον Τομέα της Υγείας.
  2. Παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της Βιοϊατρικής Διάγνωσης και Πρόληψης.
  3. Αναπτύσσει την ικανότητα της πλήρους ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της Τεχνολογίας σε σύγχρονα θέματα Διάγνωσης και Επιδημιολογίας.
  4. Αναπτύσσει την κριτική σκέψη σε θέματα, που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες σε κλινικοεργαστηριακά θέματα.
  5. Βελτιώνει τις προσωπικές και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες Υγειονομικές ανάγκες
  6. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάδειξη ερευνητικών τομέων, που μπορούν να οδηγήσουν σε προγράμματα Βιοϊατρικών Εφαρμοσμένων Ερευνών, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και σε συνεργασίες με άλλους συναφείς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία), εσωτερικού και εξωτερικού.
  7. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του οδηγεί σε Σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).