Δίδακτρα

Τα συνολικά δίδακτρα και για τα 2 (δύο) Ακαδημαϊκά Έτη φοίτησης ανέρχονται σε €3.000.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

  1. Σε (4) τέσσερις δόσεις ως εξής: πρώτη δόση €750 με την εγγραφή, δεύτερη δόση €750 με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τρίτη δόση €750 με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τέταρτη δόση €750 με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.
  2. Σε (20) είκοσι άτοκες δόσεις των €150 με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.