Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου ακ.έτους 2023-24 Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας  
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS-TEAMS  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 Δευτέρα, 2 Οκτ 2023 16:00-18:00 Γενικές εισαγωγικές έννοιες. Κλινική φαρμακολογία. Κλινικοί έλεγχοι φαρμάκων. Τοξικότητα. Θεραπευτικός δείκτης Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας TEAMS
2 18:00-20:00 Αντικείμενο Μοριακής Φαρμακολογίας. Γενικά περί υποδοχέων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-υποδοχέα. Μηχανισμοί δράσης αγωνιστών, ανταγωνιστών και αλλοστερικών τροποποιητών Αγγελική Κουρουνάκη
3 Δευτέρα, 9 Οκτ 2023 16:00-18:00 Α) Υποδοχείς που ρυθμίζουν διαύλους ιόντων Φαρμακολογικές προσεγγίσεις: αναλγητικά, αναισθητικά, καρδιαγγειακά, αγχολυτικά, αντιεπιληπτικά, φάρμακα νευροεκφυλιστικών νόσων και διακοπής του καπνίσματος Αγγελική Κουρουνάκη
4 18:00-20:00 Απορρόφηση των φαρμάκων. Οδοί χορήγησης φαρμάκων. Ιονισμός. Διάχυση φαρμάκων. Βιοδιαθεσιμότητα-βιοισοδυναμία. Εφαρμογές Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
5 Δευτέρα, 16 Οκτ 2023 16:00-18:00 Β) Υποδοχείς συζευγμένοι με G πρωτεΐνες, GPCR (ιόντων, αμινοξέων, μονοαμινών, λιπιδίων, πουρινών, νευροπεπτιδίων, ορμονών, κυτταροκινών) και μεταγωγή του μηνύματος Αγγελική Κουρουνάκη
6 18:00-20:00 Γ) Υποδοχείς με καταλυτική δράση (κινάσης τυροσίνης, γουανυλικής κυκλάσης). Ενδοκυτταρικοί υποδοχείς ως στόχοι φαρμάκων. Φαρμακολογικές προσεγγίσεις αναστολής των ανωτέρω Αγγελική Κουρουνάκη
7 Δευτέρα, 23 Οκτ 2023 16:00-18:00 Κατανομή των φαρμάκων. Πρωτεϊνική σύνδεση. Πρωτείνες του πλάσματος. Εκτοπισμός.  Φαρμακοκινητικά μοντέλα. Φαινομενικός όγκος κατανομής. Εφαρμογές Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
8 18:00-20:00 DNA ή RNA ως στόχος φαρμάκων. Γενικοί Μηχανισμοί δράσης αντικαρκινικών φαρμάκων Αγγελική Κουρουνάκη
9 Δευτέρα, 30 Οκτ 2023 16:00-18:00 Ενζυμικά και μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά συστήματα, οξειδωτικό στρες και οξειδωτικοί παράγοντες σε παθολογικές καταστάσεις Αγγελική Κουρουνάκη
10 18:00-20:00 Μεταβολισμός των φαρμάκων. Μεταβολικά μονοπάτια. Ισομορφές CYP. Πολυμορφισμοί. Φαρμακογενετική/φαρμακογενωμική Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
11 Δευτέρα, 6 Νοέ 2023 16:00-18:00 Απέκκριση. Κάθαρση, χρόνος ημιζωής. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Κατηγορίες φαρμάκων για Φαρμακοκινητικό/Φαρμακογενετικό έλεγχο Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
12 18:00-20:00 Εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού φαρμάκων και μεταβολιτών σε βιολογικά υγρά. Μη γραμμική φαρμακοκινητική Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
13 Δευτέρα, 13 Νοέ 2023 16:00-18:00 Φάρμακα που στοχεύουν στο DNA-Αντικαρκινικά μόρια-Μηχανισμοί δράσης (Α) Αθανασία Βαρβαρέσου
14 18:00-20:00 Φάρμακα που στοχεύουν στο DNA-Αντικαρκινικά μόρια-Μηχανισμοί δράσης (Β) Αθανασία Βαρβαρέσου
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Παθοφυσιολογία του Ερυθρού Αιμοσφαιρίου – Μεταγγισιοθεραπεία και Πρωτεομική  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Αναστάσιος Κριεμπάρδης  
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS-TEAMS  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 Τετάρτη, 4 Οκτ 2023 16:00-18:00 Εισαγωγή στην παθοφυσιολογία του ερυθρού αιμοσφαιρίου και τις πρακτικές μετάγγισης Αναστάσιος Κριεμπάρδης/Σωτήριος Φόρτης TEAMS
2 18:00-20:00 Βασικές αρχές της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας.  Κλινικές εφαρμογές της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας. Από την θεωρία στην πράξη Αναστάσιος Κριεμπάρδης/Αντρέας Τσαντές
3 Τετάρτη, 11 Οκτ 2023 16:00-18:00 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιμοδοτών και ασθενών – Ιατρική ακριβείας στη μετάγγιση (Μέρος Α) Βασίλειος Τζούνακας
4 18:00-20:00 Τα ερυθροκύτταρα ως καθρέφτης της συστημικής παθοφυσιολογίας (Μέρος Α) Αλκμήνη Αναστασιάδη
5 Τετάρτη, 18 Οκτ 2023 16:00-18:00 Δομή, λειτουργία και μηχανισμοί εκκαθάρισης ερυθρού αιμοσφαιρίου Μαριάννα Αντωνέλου
6 18:00-20:00 Η τεχνολογία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generatation Sequencing) στη Μεταγγισιοθεραπεία Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης
7 Τετάρτη, 25 Οκτ 2023 16:00-18:00 Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική (Α) Ευστάθιος Μιχαλόπουλος
8 18:00-20:00 Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου Μαριάννα Αντωνέλου
9 Τετάρτη, 1 Νοέ 2023 16:00-18:00 Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική (Β) Ευστάθιος Μιχαλόπουλος
10 18:00-20:00 Κλήρονομική σφαιροκυττάρωση και εξωκυττάρια κυστίδια Μαριάννα Αντωνέλου
11 Τετάρτη, 8 Νοέ 2023 16:00-18:00 Η συμβολή ολιστικών μεθοδολογιών (με έμφαση στην πρωτεομική και μεταβολομική) στην Αιμοδοσία και Μεταγγισιοθεραπεία. [A] Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης
12 18:00-20:00 Η συμβολή ολιστικών μεθοδολογιών (με έμφαση στην πρωτεομική και μεταβολομική) στην Αιμοδοσία και Μεταγγισιοθεραπεία. [B] Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης
13 Τετάρτη, 15 Νοέ 2023 16:00-18:00 Τα ερυθροκύτταρα ως καθρέφτης της συστημικής παθοφυσιολογίας (Μέρος Β) Αλκμήνη Αναστασιάδη
14 18:00-20:00 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιμοδοτών και ασθενών – Ιατρική ακριβείας στη μετάγγιση (Μέρος Β) Βασίλειος Τζούνακας
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Θεόδωρος Ξάνθος
 
ΑΙΘΟΥΣΑ : TEAMS  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 Δευτέρα, 20 Νοέ 2023 16:00-18:00 Έρευνα σε ζώα εργαστηρίου Θεόδωρος Ξάνθος TEAMS
2 18:00-20:00 Είδη κλινικών μελετών και σχεδιασμός ανάλογα με το ερώτημα
3 Δευτέρα, 27 Νοέ 2023 16:00-18:00 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος και ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας Ηλιάνα Μανή
4 18:00-20:00 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος και ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας Ηλιάνα Μανή
5 Δευτέρα, 4 Δεκ 2023 16:00-18:00 Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος, ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας Θεόδωρος Ξάνθος
6 18:00-20:00 Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος, ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας
7 Δευτέρα, 11 Δεκ 2023 16:00-18:00 Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ενδοκρινικού συστήματος, και η μεταφραστικής έρευνας Θεόδωρος Ξάνθοςς
8 18:00-20:00 Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ενδοκρινικού συστήματος, και η μεταφραστικής έρευνας Θεόδωρος Ξάνθος
9 Δευτέρα, 18 Δεκ 2023 16:00-18:00 Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος και ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας Ηλιάνα Μανή
10 18:00-20:00 Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος και ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνα Ηλιάνα Μανή
11 Δευτέρα, 8 Ιαν 2024 16:00-18:00 Τοξικολογικά σύνδρομα, ο ρόλος της έρευνας Θεόδωρος Ξάνθος
12 18:00-20:00 Η τεχνολογία Omics στο παράδειγμα της καραδιακής ανακοπής Η έρευνα και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, πως να τα αποκτήσετε Θεόδωρος Ξάνθος
13 Δευτέρα, 15 Ιαν 2024 16:00-18:00 Η παχυσαρκία ως νέα πανδημία Ηλιάνα Μανή
14 18:00-20:00 Η παχυσαρκία ως νέα πανδημία Ηλιάνα Μάνη
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Μικροβιολογίας  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Χρυσάνθη Βογιατζάκη  
ΑΙΘΟΥΣΑ : TEAMS, Κ4-107, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
 
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 Τετάρτη, 22 Νοέ 2023 16:00-18:00 Οι μοριακές τεχνικές στη διαγνωση των λοιμώξεων Απόστολος Μπελούκας TEAMS
2 18:00-20:00 Η μοριακή επιδημιολογία στην αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών επιδημιών Παναγιώτα Γιακκούπη
3 Τετάρτη, 29 Νοέ 2023 16:00-18:00 Τεχνολογίες υψηλής ευκρίνειας για τη μελέτη αλληλεπίδρασης παθογόνου ξενιστή Δέσποινα Σμυρλή
4 18:00-20:00 Εφαρμογές τεχνολογιών αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generatation Sequencing) στην εργαστηριακή διάγνωση Θεόδωρος Ράμπιας
5 Τετάρτη, 6 Δεκ 2023 16:00-18:00 Διαγνωστική των ιών Ελίνα  Χορευτή
6 18:00-20:00 Συμβολή της κλιματικής αλλαγής στις μυκητιάσεις Αριστέα Βελεγράκη
7 Τετάρτη, 13 Δεκ 2023 16:00-18:00 Εφαρμογές Μεθόδων Μοριακής Μικροβιολογίας στην επιδημιολογική επιτήρηση και στη μελέτη επιδημιών τροφογενών/υδατογενών νοσημάτων  Άννα Ψαρουλάκη
8 18:00-20:00 Καινοτόμες Μεθοδολογίες Μοριακής Μικροβιολογίας: Εφαρμογές στη Διάγνωση και στην επιδημιολογική επιτήρηση Ζωονόσων Άννα Ψαρουλάκη /Δημοσθένης Χοχλάκης
9 Τετάρτη, 20 Δεκ 2023 16:00-18:00 Η  νανοτεχνολογία στη μοριακή διαγνωστική για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό παθογόνων.Εφαρμογές νανοσωματιδίων στην ανάπτυξη μεθόδων χαμηλού κοστους Δήμητρα Τουμπανάκη
10 18:00-20:00 Μοριακή Διαγνωστική Παρασιτολογία-Παράσιτα και υδατογενείς επιδημίες Χρυσάνθη Βογιατζάκη
11 Τετάρτη, 10 Ιαν 2024 16:00-18:00 Συμβατικά και γενετικά τροποποιημένα μοντέλα in vivo πειραματισμού στην μελέτη λοιμώξεων Χρυσάνθη Βογιατζάκη
12 Παρασκευή, 12 Ιαν 2024 18:00-20:00 Βασικές αρχές  δημιουργίας διαγονιδιακών και γενετικά τροποποιημένων ζωικών προτύπων (πρακτική) Χρυσάνθη Βογιατζάκη-/Φώτιος Μπαντουνας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
13 Σάββατο, 13 Ιαν 2024 10:00-12:00 Σύγχρονες μέθοδοι διαγνωσης μυκητιάσεων (πρακτική) Αριστέα Βελεγράκη /Χρυσάνθη Βογιατζάκη Κ4-107
14 12:00-14:00 Μοριακές τεχνικές αιχμής στη διάγνωση των Παρασιτώσεων και Βακτηριακών Λοιμώξεων (πρακτική) Χρυσάνθη Βογιατζάκη/Αντωνία Ευσταθίου/Χρυσούλα Διολή