Ανακοινώσεις Καθηγητών

Ινστιτούτο Daad & συνεργασία του Πα.Δ.Α. με Γερμανικά Ιδρύματα:   Σχετικά με τις δυνατότητες εκπόνησης έρευνας στα πλαίσια ενός διδακτορικού δείτε τις προσφερόμενες υποτροφίες μας "Research Grants – Short-Term Grants" για την εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια διδακτορικού ή και post-doc, με χρηματοδότηση από 1 έως 6 μήνες...

Ο όμιλος εταιρειών PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της Ομογένειας. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης» Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας» Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή» Η δράση υλοποιείται με την αρωγή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) και στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη της ελληνικής Ομογένειας της Πόλης, προσφέροντας σε αριστούχους νέους...

Λόγω σοβαρού οικογενειακού λόγου της κας. Λάγουρη Βασιλικής, σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, της Δευτέρας 19/06/2023 με την κα. Λάγουρη θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο Πέμπτη 15/06/2023 ώρες 16:00 - 20:00.  16:00-18:00 «Φασματοσκοπία Μάζας, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός» 18:00-20:00 «Μοριακή Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία UV-VIS-NIR σε συνδυασμό με χημειομετρικά στατιστικά...

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 132 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) ΕΠΑΛ...

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές» Στο πρόγραμμα γίνονται...

  Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 132 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) ΕΠΑΛ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών  ...

Αγαπητοί φοιτητές σας ανακοινώνουμε τους συνδέσμους που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των δύο επόμενων μαθημάτων για τον 7ο Κύκλο Σπουδών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα: Το μάθημα Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική με συντονιστές την Καθηγήτρια κα Βενετίκου Μαρία, θα διεξαχθεί μέσω...

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές» Στο πρόγραμμα γίνονται...