Ανακοινώσεις Καθηγητών

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 132 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) ΕΠΑΛ...

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές» Στο πρόγραμμα γίνονται...

  Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 132 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) ΕΠΑΛ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών  ...

Αγαπητοί φοιτητές σας ανακοινώνουμε τους συνδέσμους που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των δύο επόμενων μαθημάτων για τον 7ο Κύκλο Σπουδών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα: Το μάθημα Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική με συντονιστές την Καθηγήτρια κα Βενετίκου Μαρία, θα διεξαχθεί μέσω...

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές» Στο πρόγραμμα γίνονται...

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές» Στο πρόγραμμα γίνονται...

Αγαπητοί φοιτητές σας ανακοινώνουμε τους συνδέσμους που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των δύο επόμενων μαθημάτων για τον 7ο Κύκλο Σπουδών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα: Το μάθημα Σύγχρονες Αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια με συντονίστρια την Λέκτορα κα Τράπαλη Μαρία, θα διεξαχθεί μέσω...

Αγαπητοί φοιτητές σας ανακοινώνουμε τους συνδέσμους των δύο πρώτων μαθημάτων που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των δύο πρώτων  μαθημάτων για τον 7ο Κύκλο Σπουδών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα: Το μάθημα Ιστοπαθολογία – Ογκολογία με συντονίστρια την Καθηγήτρια κα Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη και Το μάθημα Σύγχρονη Διαγνωστική...

Αγαπητοί φοιτητές για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος πατήστε πάνω στο μάθημα  Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική Προσοχή ο σύνδεσμος του μαθήματος για την  Τρίτη 16-03-2021 (μετά την Καθαρά Δευτέρα) είναι εδώ Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος πατήστε κάθε Τετάρτη πάνω στο μάθημα...