Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου ακ.έτους 2021-22 Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ιστοπαθολογία – Ογκολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου

 

α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Δευτέρα
28/2/2022
16:00-18:00 Ογκογένεση και νεοπλασία. Ταξινόμηση-Σταδιοποίηση. Βαθμοποίηση όγκων και πρόγνωση Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου Κ13-201
2 18:00-20:00 Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα Νικόλαος Θαλασσινός
3 Τρίτη
8/3/2022
16:00-18:00 Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο Μαρία Τράπαλη
4 18:00-20:00 Σημασία ανοσοϊστοχημείας στη μελέτη-διάγνωση των νεοπλασμάτων και στη στοχευμένη θεραπεία Αναστάσιος Παπαναστασίου
5 Δευτέρα
14/3/2022
16:00-18:00 Χαρακτηριστικά νεοπλασματικού κυττάρου. Ογκογονίδια-Ογκοκατασταλτικά γονίδια Αικατερίνη Πολίτη/Καπούλα Αντωνία
6 18:00-20:00 Μηχανισμοί διήθησης-μετάστασης νεοπλασματικών κυττάρων
7 Δευτέρα
21/3/2022
16:00-18:00 Μοριακή βάση των νόσων και καρκινογένεση Άννα Παπαδοπούλου
8 18:00-20:00 Μοριακοί δείκτες στην πρόγνωση-παρακολούθηση των νεοπλασιών
9 Δευτέρα
28/3/2022
16:00-18:00 Ανοσοϊστοχημεία-Αρχές τεχνικής και συνήθη προβλήματα Κυριάκος Ρέβελος
10 18:00-20:00 Κυτταρολογία υγρής φάσης Αικατερίνη Πολίτη/Καπούλα Αντωνία
11 Δευτέρα
04/4/2022
16:00-18:00 Νεοπλάσματα πεπτικού. Σύγχρονη προσέγγιση για μία ολοκληρωμένη στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση Πέτρος Παπαγιώργης
12 18:00-20:00 Η θέση της χειρουργικής στην αντιμετωπιση των καρκινικών μεταστάσεων. Νέες απόψεις Ιωάννης Κυριαζάνος
13 Δευτέρα
11/4/2022
16:00-19:00 Διάγνωση στο γυναικολογικό καρκίνο Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
14 19:00-20:00 Ανάλυση τεχνικών κυτταρολογίας Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
15 Μ. Δευτέρα
18/04/2022
16:00-18:00 Γενετική προδιάθεση και πρώϊμη διάγνωση στους ενδοκρινικούς όγκους Ευγενία Γιαννακοπούλου
16 18:00-20:00 Κυτταρομετρία ροής Μαρία Βενετίκου
17 Μ. Τετάρτη
20/04/2022
16:00-18:00 Πρακτική ανάλυση τεχνικής ανοσοϊστοχημείας Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου, Ιωάννης Μανώλης, Σταυρούλα Δασκαλάκη K4-101
18 18:00-20:00
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονες Αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Μαρία Τράπαλη

 

α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Δευτέρα 2/5/2022 16:00-18:00 Εισαγωγή  Βασικές αρχές φωτομετρίας Μαρία Tράπαλη  Κ4-106
2 18:00-20:00   Άσκηση 1 Πρακτική άσκηση στο Φωτομετρικό προσδιορισμό Μαρία Tράπαλη  Κ4-103
3 Δευτέρα 9/5/2022 16:00-18:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  ( Elisa ) Μαρία Tράπαλη Κ4-106
4 18:00-20:00 Φασματοσκοπία υπερύθρου Άσκηση 2 Πρακτική άσκηση στην HPLC Μαρία Tράπαλη Κ4-103
5 Δευτέρα 16/5/2022 16:00-18:00 Μέθοδοι χρωματογραφίας.  Μαρία Tράπαλη  
6 18:00-20:00 Εφαρμογές της HPLC στην κλινική ανάλυση και ανάλυση φαρμάκων. Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας  
7 Δευτέρα 23/5/2022 16:00-18:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  (ανοσοχρωματογραφία και ανοσοαποτύπωση) Χρυσάνθη Βογιατζάκη  
8 18:00-20:00 Μέθοδοι ατομικής φασματοσκοπίας Αικατερίνη Σκουρολιάκου  
9 Δευτέρα 30/5/2022 16:00-18:00 Μοριακή Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία UV-VIS-NIR σε συνδυασμό με χημειομετρικά στατιστικά εργαλεία Βασιλική Λάγουρη  
10 18:00-20:00 Φασματοσκοπία Μάζας, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός Βασιλική Λάγουρη  
11 Δευτέρα 6/6/2022 16:00-18:00 Νανοσωματίδια ως φορείς μεταφοράς φαρμάκων Μαρία Τράπαλη  
12 18:00-20:00 PCR  σε Παραγωγή Εμβολίων και η συμβολή της Νανοτεχνολογίας Μαρία Τράπαλη  
13 Τρίτη 14/06/2022 16:00-18:00  Η χρησιμοποίηση φθορίζουσων ουσιών στη διάγνωση  Χρυσάνθη Βογιατζάκη Κ4-109 
14 18:00-20:00 Άσκηση 3 Πρακτική άσκηση στον Ανοσοφθορισμό Χρυσάνθη Βογιατζάκη  Κ4-109 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Αναστάσιος Κριεμπάρδης

 

α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Τετάρτη
2/3/2022
16:00-18:00 Δομή και λειτουργίες λευκών αιμοσφαιρίων. Διαφορική διάγνωση μεταβολών λευκών αιμοσφαιρίων. Μικροσκόπηση Αναστάσιος Κριεμπάρδης Κ13-201
2 18:00-20:00 Διαγνωστικά προβλήματα στη γενική εξέταση αίματος
3 Τετάρτη
9/3/2022
16:00-18:00 Θρομβοκυττάρωση και Θρομβοπενία. Εργαστηριακή προσέγγιση Αναστάσιος Κριεμπάρδης
4 18:00-20:00 Εργαστηριακή προσέγγιση θρομβοφιλίας. Θρομβοελαστομετρία.
5 Τετάρτη
16/3/2022
16:00-18:00 Εργαστηριακή προσέγγιση φαγοκυττάρωσης – Κυτταροκαλλιέργιες Σωτήριος Φόρτης
6 18:00-20:00 Διαγνωστική προσέγγιση ρικετσιώσεων Χρυσάνθη Βογιατζάκη
7 Τετάρτη
23/3/2022
16:00-18:00 Naparticle tracking analysis (A) Αναστάσιος Κριεμπάρδης
8 18:00-20:00 Naparticle tracking analysis (B)
9 Τετάρτη
30/3/2022
16:00-18:00 Η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική στην Αιματολογία Χαρά Γεωργατζάκου
10 18:00-20:00 Παρουσίαση περιστατικών
11 Τετάρτη
6/4/2022
16:00-18:00 Η Πρωτεομική και η Μεταβολομική στην Αιματολογία (A) Χαρά Γεωργατζάκου
12 18:00-20:00 Η Πρωτεομική και η Μεταβολομική στην Αιματολογία (Β)
13 Τετάρτη
13/4/2022
16:00-18:00 Μέθοδοι εκτίμησης δεικτών απόπτωσης στα ερυθρά αιμοσφαίρια Χαρά Γεωργατζάκου
14 18:00-20:00 Κυτταρομετρία ροής ή Μικροσκόπιο; Σωτήριος Φόρτης
15 Μ. Τρίτη
19/04/2022
16:00-18:00 Άσκηση 1. Πρακτική εξάσκηση στην κυτταρομετρία ροής Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Χαρά Γεωργατζάκου, Σωτήριος Φόρτης Κ4-113
16 18:00-20:00
17 Μ. Τετάρτη
20/04/2022
16:00-18:00 Άσκηση 2. Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων με κλασμάτωση – Χαρακτηρισμός Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Χαρά Γεωργατζάκου, Σωτήριος Φόρτης Κ4-113
18 18:00-20:00
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ : Ευσταθία Παπαγεωργίου, Πέτρος Καρκαλούσος

 

α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Τετάρτη
04/5/2022
16:00-18:00 Εισαγωγή στη πληροφορική υγείας Ιωάννης Κουμπούρος Κ13-201
2 18:00-20:00 Ιωάννης Κουμπούρος
3 Τετάρτη
11/5/2022
16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου
4 18:00-20:00 Ευσταθία Παπαγεωργίου
5 Τετάρτη
18/5/2022
16:00-18:00 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας Στυλιανός Ψαράκης
6 18:00-20:00 Στυλιανός Ψαράκης
7 Τετάρτη
25/5/2022
16:00-18:00 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις αυτόματες αναλύσεις Πέτρος Καρκαλούσος
8 18:00-20:00 Πέτρος Καρκαλούσος
9 Τετάρτη
1/6/2022
16:00-18:00 Εισαγωγή στη σύγχρονη ιατροδιαγνωστική τεχνολογία και η επικύρωση των μεθολογιών της Άγγελος Ευαγγελόπουλος
10 18:00-20:00 Πέτρος Καρκαλούσος
11 Τετάρτη
8/6/2022
16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής Ι Ευσταθία Παπαγεωργίου
12 18:00-20:00 Ευσταθία Παπαγεωργίου
13 Τετάρτη
15/6/2022
16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου εργ. Πληροφορικής
14 18:00-20:00 Ευσταθία Παπαγεωργίου