Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ιστοπαθολογία – Ογκολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Δευτέρα 04/03/2024 16:00-18:00 Ογκογένεση και νεοπλασία. Ταξινόμηση-Σταδιοποίηση. Βαθμοποίηση όγκων και πρόγνωση Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου MS Teams
2 18:00-20:00 Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα Νικόλαος Θαλασσινός
3 Δευτέρα 11/3/2024 16:00-18:00 Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο Μαρία Τράπαλη
4 18:00-20:00 Σημασία ανοσοϊστοχημείας στη μελέτη-διάγνωση των νεοπλασμάτων και στη στοχευμένη θεραπεία Αναστάσιος Παπαναστασίου
5 Τρίτη 19/3/2024 16:00-18:00 Χαρακτηριστικά νεοπλασματικού κυττάρου. Ογκογονίδια-Ογκοκατασταλτικά γονίδια Αικατερίνη Πολίτη/Συκαράς Αλέξανδρος
6 18:00-20:00 Μηχανισμοί διήθησης-μετάστασης νεοπλασματικών κυττάρων
7 Τρίτη 26/03/2024 16:00-18:00 Μοριακή βάση των νόσων και καρκινογένεση Άννα Παπαδοπούλου
8 18:00-20:00 Μοριακοί δείκτες στην πρόγνωση-παρακολούθηση των νεοπλασιών
9 Δευτέρα 01/04/2024 16:00-18:00 Μοριακές Τεχνικές στην Παθολογική Ανατομική και στην Ογκολογία Αναστάσιος Παπαναστασίου/Χαρούλα Σιρινιάν
10 18:00-20:00 Κυτταρολογία υγρής φάσης Αικατερίνη Πολίτη/Συκαράς Αλέξανδρος
11 Δευτέρα 08/04/2024 16:00-18:00 Νεοπλάσματα πεπτικού. Σύγχρονη προσέγγιση για μία ολοκληρωμένη στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση Πέτρος Παπαγιώργης
12 18:00-20:00 Η θέση της χειρουργικής στην αντιμετωπιση των καρκινικών μεταστάσεων. Νέες απόψεις Ιωάννης Κυριαζάνος
13 Δευτέρα 15/04/2023 16:00-18:00 Διάγνωση στο γυναικολογικό καρκίνο-Α ΜΕΡΟΣ Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
14 18:00-20:00 Διάγνωση στο γυναικολογικό καρκίνο-Β ΜΕΡΟΣ
15 Τετάρτη 17/04/2023 16:00-18:00 Γενετική προδιάθεση και πρώϊμη διάγνωση στους ενδοκρινικούς όγκους Ευγενία Γιαννακοπούλου
16 18:00-20:00 Κυτταρομετρία ροής Μαρία Βενετίκου/ Αναστάσιος Κριεμπάρδης
17 Παρασκευή 12/04/2023 14:00-16:00 Ομάδα Α΄: Πρακτική ανάλυση τεχνικής ανοσοϊστοχημείας Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου, Ιωάννης Μανώλης K4-101
18 Σάββατο 12/04/2024 15:00-17:00 Ομάδα Β΄: Πρακτική ανάλυση τεχνικής ανοσοϊστοχημείας Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου, Ιωάννης Μανώλης
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονες αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Μαρία Τράπαλη
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Δευτέρα 22/04/2024 16:00-18:00  Βασικές αρχές φωτομετρίας Μαρία Tράπαλη MS Teams
2 18:00-20:00 Μέθοδοι χρωματογραφίας.
3 Δευτέρα 13/5/2024 16:00-18:00 Εφαρμογές της HPLC στην κλινική ανάλυση και ανάλυση φαρμάκων. Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
4 18:00-20:00 Μέθοδοι ατομικής φασματοσκοπίας Αικατερίνη Σκουρολιάκου
5 Δευτέρα 20/05/2024 16:00-18:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  ( Elisa ) Μαρία Tράπαλη
6 18:00-20:00 Φασματοσκοπία υπερύθρου
7 Δευτέρα 27/05/2024 16:00-18:00 Η χρησιμοποίηση φθορίζουσων ουσιών στη διάγνωση Χρυσάνθη Βογιατζάκη
8 18:00-20:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  (ανοσοχρωματογραφία και ανοσοαποτύπωση)
9 Δευτέρα 03/06/2024 16:00-18:00 Νανοσωματίδια ως φορείς μεταφοράς φαρμάκων Μαρία Τράπαλη
10 18:00-20:00 PCR  σε Παραγωγή Εμβολίων και η συμβολή της Νανοτεχνολογία
11 Δευτέρα 10/06/2024 16:00-18:00 Φασματοσκοπία Μάζας, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός Βασιλική Λάγουρη
12 18:00-20:00 Μοριακή Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία UV-VIS-NIR σε συνδυασμό με χημειομετρικά στατιστικά εργαλεία
13 Παρασκευή 14/06/2024 16:00-18:00 Ομάδα Α’: Άσκηση 1 Φωτομετρικός προσδιορισμός Μαρία Tράπαλη Κ4 103
14 18:00-20:00 Ομάδα  Α’: Άσκηση 2 Υγρή χρωματογραφία
15 Σάββατο 15/06/2024 10:00-12:00 Ομάδα Β’: Άσκηση 1 Φωτομετρικός προσδιορισμός Μαρία Tράπαλη Κ4 103
16 12:00-14:00 Ομάδα  Β’: Άσκηση 2 Υγρή χρωματογραφία
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Τετάρτη 06/03/2024 16:00-18:00 Δομή και λειτουργίες λευκών αιμοσφαιρίων. Διαφορική διάγνωση μεταβολών λευκών αιμοσφαιρίων. Μικροσκόπηση Αναστάσιος Κριεμπάρδης MS Teams
2 18:00-20:00 Εργαστηριακός έλεγχος διαταραχών αιμοπεταλίων-διερεύνηση πρωτογενούς αιμόστασης Αντρέας Τσαντές/Αναστάσιος Κριεμπάρδης
3 Τετάρτη 13/03/2024 16:00-18:00 Κυτταρομετρία ροής ή Μικροσκόπιο; Σωτήριος Φόρτης
4 18:00-20:00 Εργαστηριακή προσέγγιση φαγοκυττάρωσης – Κυτταροκαλλιέργιες Σωτήριος Φόρτης
5 Τετάρτη 20/03/2024 16:00-18:00 Εργαστηριακή διερεύνηση της αιμόλυσης Αλκμήνη Αναστασιάδη
6 18:00-20:00 Διαγνωστική προσέγγιση ρικετσιώσεων Χρυσάνθη Βογιατζάκη
7 Τετάρτη 27/03/2024 16:00-18:00 Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική Βασίλειος Τζούνακας
8 18:00-20:00 Μυελοδυσπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική
9 Τετάρτη 03/04/2024 16:00-18:00 Εργαστηριακή προσέγγιση μικροκυστιδίων, τεχνικές, περιορισμοί και δυνατότητες Σωτήριος Φόρτης
10 18:00-20:00 Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην Αιματολογία Γεώργιος Δρύλλης
11 Πέμπτη 11/04/2024 16:00-21:00 Ομάδα Α΄: Ανίχνευση μικροκυστιδίων με την τεχνική Nanoparticle tracking analysis Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Μαρία-Ασπασία Κοσμά Κ4-113
16:00-21:00 Ομάδα B΄: Εργαστηριακή Άσκηση-Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων με κλασμάτωση – Χαρακτηρισμός με κυτταρομετρία ροής
16:00-21:00 Oμάδα Γ΄:  Εργαστηριακή Άσκηση- Εργαστηριακή διερεύνηση της αιμόλυσης
12 Παρασκευή 12/04/2024 16:00-21:00 Ομάδα Α΄:  Εργαστηριακή Άσκηση- Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων με κλασμάτωση – Χαρακτηρισμός με κυτταρομετρία ροής Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Μαρία-Ασπασία Κοσμά Κ4-113
16:00-21:00 Ομάδα B΄: Εργαστηριακή Άσκηση- διερεύνηση της αιμόλυσης
16:00-21:00 Oμάδα Γ΄: Εργαστηριακή Άσκηση- Ανίχνευση μικροκυστιδίων με την τεχνική Nanoparticle tracking analysis
13 Σάββατο 13/04/2024 10:00-15:00 Ομάδα Α΄:  Εργαστηριακή Άσκηση- Εργαστηριακή διερεύνηση της αιμόλυσης Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Μαρία-Ασπασία Κοσμά Κ4-113
10:00-15:00 Ομάδα B΄:  Εργαστηριακή Άσκηση-Ανίχνευση μικροκυστιδίων με την τεχνική Nanoparticle tracking analysis
10:00-15:00 Oμάδα Γ΄:  Εργαστηριακή Άσκηση-Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων με κλασμάτωση – Χαρακτηρισμός με κυτταρομετρία ροής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Ευσταθία Παπαγεωργίου, Πέτρος Καρκαλούσος
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Τετάρτη 24/4/2024 16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής Ι Ευσταθία Παπαγεωργίου MS Teams
2 18:00-20:00
3 Τετάρτη 15/5/2024 16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου
4 18:00-20:00
5 Τετάρτη 22/05/2024 16:00-18:00 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας Στυλιανός Ψαράκης
6 18:00-20:00
7 Τετάρτη 29/05/2024 16:00-18:00 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις αυτόματες αναλύσεις Πέτρος Καρκαλούσος
8 18:00-20:00
9 Τετάρτη 05/06/2024 16:00-18:00 Εισαγωγή στη σύγχρονη ιατροδιαγνωστική τεχνολογία και η επικύρωση των μεθολογιών της Άγγελος Ευαγγελόπουλος
10 18:00-20:00 Πέτρος Καρκαλούσος
11 Τετάρτη 12/06/2024 16:00-18:00 Εισαγωγή στη πληροφορική υγείας Ιωάννης Κουμπούρος
12 18:00-20:00
13 Τετάρτη 19/06/2024 16:00-18:00 Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου
14 18:00-20:00