Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου ακ.έτους 2022-23 Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας  
ΑΙΘΟΥΣΑ : MS-TEAMS  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 3/10/2022 16:00-18:00 Γενικές εισαγωγικές έννοιες. Κλινική φαρμακολογία. Κλινικοί έλεγχοι φαρμάκων. Τοξικότητα. Θεραπευτικός δείκτης Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας TEAMS
2 18:00-20:00 Αντικείμενο Μοριακής Φαρμακολογίας. Γενικά περί υποδοχέων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-υποδοχέα. Μηχανισμοί δράσης αγωνιστών, ανταγωνιστών και αλλοστερικών τροποποιητών Αγγελική Κουρουνάκη
3 10/10/2022 16:00-18:00 Α) Υποδοχείς που ρυθμίζουν διαύλους ιόντων Φαρμακολογικές προσεγγίσεις: αναλγητικά, αναισθητικά, καρδιαγγειακά, αγχολυτικά, αντιεπιληπτικά, φάρμακα νευροεκφυλιστικών νόσων και διακοπής του καπνίσματος Αγγελική Κουρουνάκη
4 18:00-20:00 Απορρόφηση των φαρμάκων. Οδοί χορήγησης φαρμάκων. Ιονισμός. Διάχυση φαρμάκων. Βιοδιαθεσιμότητα-βιοισοδυναμία. Εφαρμογές Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
5 17/10/2022 16:00-18:00 Β) Υποδοχείς συζευγμένοι με G πρωτεΐνες, GPCR (ιόντων, αμινοξέων, μονοαμινών, λιπιδίων, πουρινών, νευροπεπτιδίων, ορμονών, κυτταροκινών) και μεταγωγή του μηνύματος Αγγελική Κουρουνάκη
6 18:00-20:00 Γ) Υποδοχείς με καταλυτική δράση (κινάσης τυροσίνης, γουανυλικής κυκλάσης). Ενδοκυτταρικοί υποδοχείς ως στόχοι φαρμάκων. Φαρμακολογικές προσεγγίσεις αναστολής των ανωτέρω Αγγελική Κουρουνάκη
7 24/10/2022 16:00-18:00 Κατανομή των φαρμάκων. Πρωτεϊνική σύνδεση. Πρωτείνες του πλάσματος. Εκτοπισμός.  Φαρμακοκινητικά μοντέλα. Φαινομενικός όγκος κατανομής. Εφαρμογές Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
8 18:00-20:00 DNA ή RNA ως στόχος φαρμάκων. Γενικοί Μηχανισμοί δράσης αντικαρκινικών φαρμάκων Αγγελική Κουρουνάκη
9 31/10/2022 16:00-18:00 Ενζυμικά και μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά συστήματα, οξειδωτικό στρες και οξειδωτικοί παράγοντες σε παθολογικές καταστάσεις Αγγελική Κουρουνάκη
10 18:00-20:00 Μεταβολισμός των φαρμάκων. Μεταβολικά μονοπάτια. Ισομορφές CYP. Πολυμορφισμοί. Φαρμακογενετική/φαρμακογενωμική Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
11 7/11/2022 16:00-18:00 Απέκκριση. Κάθαρση, χρόνος ημιζωής. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Κατηγορίες φαρμάκων για Φαρμακοκινητικό/Φαρμακογενετικό έλεγχο Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
12 18:00-20:00 Εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού φαρμάκων και μεταβολιτών σε βιολογικά υγρά. Μη γραμμική φαρμακοκινητική Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας
13 14/11/2022 16:00-18:00 Φάρμακα που στοχεύουν στο DNA-Αντικαρκινικά μόρια-Μηχανισμοί δράσης (Α) Αθανασία Βαρβαρέσου
14 18:00-20:00 Φάρμακα που στοχεύουν στο DNA-Αντικαρκινικά μόρια-Μηχανισμοί δράσης (Β) Αθανασία Βαρβαρέσου
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Παθοφυσιολογία του Ερυθρού Αιμοσφαιρίου – Μεταγγισιοθεραπεία και Πρωτεομική  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Αναστάσιος Κριεμπάρδης  
ΑΙΘΟΥΣΑ : TEAMS, K4-111  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 5/10/2022 16:00-18:00 Εισαγωγή στην παθοφυσιολογία του ερυθρού αιμοσφαιρίου και τις πρακτικές μετάγγισης Αναστάσιος Κριεμπάρδης TEAMS
2 18:00-20:00 Βασικές αρχές της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας.  Κλινικές εφαρμογές της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας. Από την θεωρία στην πράξη Αντρέας Τσαντές
3 12/10/2022 16:00-18:00 Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (Α) Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Ευθυμία Παύλου TEAMS ή Κ4-111
4 18:00-20:00 Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (Β) Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Ευθυμία Παύλου
5 19/10/2022 16:00-18:00 Δομή, λειτουργία και μηχανισμοί εκκαθάρισης ερυθρού αιμοσφαιρίου Μαριάννα Αντωνέλου TEAMS
6 18:00-20:00 Η τεχνολογία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generatation Sequencing) στη Μεταγγισιοθεραπεία Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης TEAMS
7 26/10/2022 16:00-18:00 Η συμβολή ολιστικών μεθοδολογιών (με έμφαση στην πρωτεομική και μεταβολομική) στην Αιμοδοσία και Μεταγγισιοθεραπεία. [A] Σωτήριος Φόρτης TEAMS
8 18:00-20:00 Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου Μαριάννα Αντωνέλου TEAMS
9 2/11/2022 16:00-18:00 Η συμβολή ολιστικών μεθοδολογιών (με έμφαση στην πρωτεομική και μεταβολομική) στην Αιμοδοσία και Μεταγγισιοθεραπεία. [B] Σωτήριος Φόρτης TEAMS
10 18:00-20:00 Κλήρονομική σφαιροκυττάρωση και εξωκυττάρια κυστίδια Μαριάννα Αντωνέλου TEAMS
11 9/11/2022 16:00-18:00 Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική (Α) Ευστάθιος Μιχαλόπουλος TEAMS
12 18:00-20:00 Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική (Β) Ευστάθιος Μιχαλόπουλος TEAMS
13 16/11/2022 16:00-18:00 Ανίχνευση μικροκυστιδίων με την τεχνολογία Nanoparticle tracking analysis (A) Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Ευθυμία Παύλου K4-111
14 18:00-20:00 Ανίχνευση μικροκυστιδίων με την τεχνολογία Nanoparticle tracking analysis (B) Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Ευθυμία Παύλου
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Μαρία Βενετίκου
 
ΑΙΘΟΥΣΑ : TEAMS  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 Monday, 21 November 2022 16:00-18:00 Αναπνευστική φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ανθρώπου. Χρησιμότητα του σύγχρονου εργαστηρίου και κλινικές εφαρμογές  Γεώργιος Μπαπλέκος  TEAMS
2 18:00-20:00 Παθοφυσιολογία των Νοσημάτων του Κυκλοφορικού Συστήματος και η Συμβολή του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στην Διάγνωσή τους 
3 Monday, 28 November 2022 16:00-18:00 Καρδιολογική φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ανθρώπου. Χρησιμότητα του σύγχρονου καρδιολογικού εργαστηρίου και κλινικές εφαρμογές  Δημήτριος Χανιώτης
4 18:00-20:00 Τοξικολογικά Σύνδρομα   Θεόδωρος Ξάνθος
5 Monday, 5 December 2022 16:00-18:00 Η θέση της ρομποτικής χειρουργικής στη καθημερινή χειρουργική πράξη  Όθων Μανωλάκος
6 18:00-20:00 Ψυχονευροανασολογία. Ανοσολογικοί δείκτες του ανθρώπου Γεώργιος Καρίκας
7 Monday, 12 December 2022 16:00-18:00 Νευροανατομία του εγκεφάλου. Ανατομική παρουσίαση των κυριοτέρων ανατομικών δομών και των λειτουργιών τους  Πέτρος Παπαγιώργης
8 18:00-20:00 Φυσιολογία Παθοφυσιολογία Ενδοκρινών.  Θεόδωρος Ξάνθος
9 Monday, 19 December 2022 16:00-18:00 Η τεχνολογία Metabolomics στη διάγνωση νοσημάτων Θεόδωρος Ξάνθος
10 18:00-20:00 Τεχνικές μελέτης της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Έλεγχος σπέρματος στο κλασσικό ανδρολογικό εργαστήριο  Λουκάς Κλέντζερης
11 Monday, 9 January 2023 16:00-18:00 Έρευνα σε ζώα εργαστηρίου Θεόδωρος Ξάνθος
12 18:00-20:00 Μοριακή βιολογία του καρκίνου – Δείκτες – Εφαρμογές και προεκτάσεις  Κυριάκος Ρέβελος
13 Monday, 16 January 2023 16:00-18:00 Παθοφυσιολογία του πολυτραυματία Θεόδωρος Ξάνθος
14 18:00-20:00 Είδη κλινικών μελετών και σχεδιασμός ανάλογα με το ερώτημα Θεόδωρος Ξάνθος
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Μικροβιολογίας  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Χρυσάνθη Βογιατζάκη  
ΑΙΘΟΥΣΑ : TEAMS  
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  
1 Wednesday, 23 November 2022 16:00-18:00 Οι μοριακές τεχνικές στη διαγνωση των λοιμώξεων Απόστολος Μπελούκας TEAMS
2 18:00-20:00 Εφαρμοσμένη Μοριακή τυποποίηση βακτηριακών στελεχών: μια προσέγγιση υπο το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας Όλγα Παππά
3 Wednesday, 30 November 2022 16:00-18:00 Μελέτη των αλληλεπιδράσεων ξενιστή -παθογόνου με τεχνολογίες υψηλής ευκρίνειας: από αλληλούχιση RNA μεμονωμένων κυττάρων (single cell RNA sequencing)  και νέας γενιάς (NGS), έως ποσοτική πρωτεϊνική (proteomics) Δέσποινα Σμυρλή
4 18:00-20:00 Εφαρμογές τεχνολογιών αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generatation Sequencing) στην εργαστηριακή διάγνωση Θεόδωρος Ράμπιας
5 Wednesday, 7 December 2022 16:00-18:00 Καινοτόμες Μεθοδολογίες Μοριακής Μικροβιολογίας: Εφαρμογές στη Διάγνωση και στην επιδημιολογική επιτήρηση Ζωονόσων Ψαρουλάκη Άννα-Χοχλάκης Δημοσθένης
6 18:00-20:00 Μοριακές Τεχνικές Αιχμής για την Μοριακή Ανίχνευση και τον Χαρακτηρισμό των Παρασίτων Χρυσάνθη Βογιατζάκη
7 Wednesday, 14 December 2022 16:00-18:00 Χρήση Μεθόδων ομικών τεχνολογιών στη μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων και του ρόλου τους στην υγεία και λειτουργία των συστημάτων που διαβιούν Ηλίας Λαγκουβάρδος 
8 18:00-20:00 Η  νανοτεχνολογία στη μοριακή διαγνωστική για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό παθογόνων.Εφαρμογές νανοσωματιδίων στην ανάπτυξη μεθόδων χαμηλού κοστους Δήμητρα Τουμπανάκη 
9 Wednesday, 21 December 2022 16:00-18:00 Εφαρμογές Μεθόδων Μοριακής Μικροβιολογίας στην επιδημιολογική επιτήρηση και στη μελέτη επιδημιών τροφογενών/υδατογενών νοσημάτων  Άννα Ψαρουλάκη
10 18:00-20:00 Διαγνωστική των ιών Ελίνα  Χορευτή
11 Wednesday, 11 January 2023 16:00-18:00 Μετάφραση της βασικής έρευνας στη Διαγνωστικη Μυκητολογία Αριστέα Βελεγράκη 
12 18:00-20:00 Μοριακές τεχνικές στη μοντέρνα διάγνωση των δερματοφυτιάσεων-έλεγχος της in vitro  ευαισθησίας στα αντιμηκυτιασικά φάρμακα Μιχαήλ Αραμπατζής
13 Wednesday, 18 January 2023 16:00-18:00 Μηχανισμοί βακτηριακής αντοχής στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Παρασκευή Μυριαγκού
14 18:00-20:00 Η μοριακή επιδημιολογία στην αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών επιδημιών Παναγιώτα Γιακκούπη