Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 Εαρινό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Δευτέρα 13/03/2023 16:00-18:00 Ογκογένεση και νεοπλασία. Ταξινόμηση-Σταδιοποίηση. Βαθμοποίηση όγκων και πρόγνωση Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου MS Teams
2 18:00-20:00 Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα Νικόλαος Θαλασσινός
3 Δευτέρα 20/3/2023 16:00-18:00 Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο Μαρία Τράπαλη
4 18:00-20:00 Σημασία ανοσοϊστοχημείας στη μελέτη-διάγνωση των νεοπλασμάτων και στη στοχευμένη θεραπεία Αναστάσιος Παπαναστασίου
5 Δευτέρα 27/3/2023 16:00-18:00 Χαρακτηριστικά νεοπλασματικού κυττάρου. Ογκογονίδια-Ογκοκατασταλτικά γονίδια Αικατερίνη Πολίτη/Συκαράς Αλέξανδρος
6 18:00-20:00 Μηχανισμοί διήθησης-μετάστασης νεοπλασματικών κυττάρων
7 Δευτέρα 03/4/2023 16:00-18:00 Μοριακή βάση των νόσων και καρκινογένεση Άννα Παπαδοπούλου
8 18:00-20:00 Μοριακοί δείκτες στην πρόγνωση-παρακολούθηση των νεοπλασιών
9 Μ. Δευτέρα 10/04/2023 16:00-18:00 Πρακτική ανάλυση τεχνικής ανοσοϊστοχημείας Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου, Ιωάννης Μανώλης, Σταυρούλα Δασκαλάκη K4-101
10 18:00-20:00
11 Δευτέρα 24/04/2023 16:00-18:00 Ανοσοϊστοχημεία-Αρχές τεχνικής και συνήθη προβλήματα Κυριάκος Ρέβελος MS Teams
12 18:00-20:00 Κυτταρολογία υγρής φάσης Αικατερίνη Πολίτη/Συκαράς Αλέξανδρος
13 Τρίτη 02/05/2023 16:00-18:00 Νεοπλάσματα πεπτικού. Σύγχρονη προσέγγιση για μία ολοκληρωμένη στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση Πέτρος Παπαγιώργης
14 18:00-20:00 Η θέση της χειρουργικής στην αντιμετωπιση των καρκινικών μεταστάσεων. Νέες απόψεις Ιωάννης Κυριαζάνος
15 Τετάρτη 03/05/2023 16:00-18:00 Διάγνωση στο γυναικολογικό καρκίνο Φραγκίσκη Ανθούλη Αναγνωστοπούλου
16 18:00-20:00 Ανάλυση τεχνικών κυτταρολογίας-Εργαστήριο
17 Πέμπτη 04/05/2023 16:00-18:00 Γενετική προδιάθεση και πρώϊμη διάγνωση στους ενδοκρινικούς όγκους Ευγενία Γιαννακοπούλου
16 18:00-20:00 Κυτταρομετρία ροής Μαρία Βενετίκου/ Αναστάσιος Κριεμπάρδης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Αναστάσιος Κριεμπάρδης
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Τετάρτη 15/03/2023 16:00-18:00 Δομή και λειτουργίες λευκών αιμοσφαιρίων. Διαφορική διάγνωση μεταβολών λευκών αιμοσφαιρίων. Μικροσκόπηση Αναστάσιος Κριεμπάρδης MS Teams
2 18:00-20:00 Εργαστηριακή διερεύνση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αιμόστασης Αντρέας Τσαντές
3 Τετάρτη 22/03/2023 16:00-18:00 Κυτταρομετρία ροής ή Μικροσκόπιο; Σωτήριος Φόρτης
4 18:00-20:00 Εργαστηριακή προσέγγιση φαγοκυττάρωσης – Κυτταροκαλλιέργιες Σωτήριος Φόρτης
5 Τετάρτη 29/03/2023 16:00-18:00 Εργαστηριακή διερεύνηση της αιμόλυσης Αλκμήνη Αναστασιάδη
6 18:00-20:00 Διαγνωστική προσέγγιση ρικετσιώσεων Χρυσάνθη Βογιατζάκη
7 Τετάρτη 05/04/2023 16:00-18:00 Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική Βασίλειος Τζούνακας
8 18:00-20:00 Μυελοδυσπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική
9 Μ. Τρίτη 11/04/2023 12:00-16:00 Άσκηση 1. Naparticle tracking analysis Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Ευθυμία Παύλου, Σωτήριος Φόρτης, Αλκμήνη Αναστασιάδη Κ4-113
10 16:00-20:00 Άσκηση 2. Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων με κλασμάτωση – Χαρακτηρισμός με κυτταρομετρία ροής
11 Μ. Τετάρτη 12/04/2023 12:00-16:00 Άσκηση 3. Θρομβοελαστομετρία Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Σωτήριος Φόρτης, Αλκμήνη Αναστασιάδη
12 16:00-20:00 Άσκηση 4.  Απομόνωση αιμοπεταλίων – Χαρακτηρισμός με κυτταρομετρία ροής
13 Τετάρτη 26/04/2023 16:00-18:00 Δομή και λειτουργία των MICA αντιγόνων Βασίλειος Μπίρτσας MS Teams
14 18:00-20:00 Διασφάλιση ποιότητας στην αιμόσταση Ευθυμία Παύλου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Μαρία Τράπαλη
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Δευτέρα 08/05/2023 16:00-18:00  Βασικές αρχές φωτομετρίας Μαρία Tράπαλη MS Teams
2 18:00-20:00 Μέθοδοι χρωματογραφίας.
3 Δευτέρα 15/5/2023 16:00-18:00 Εφαρμογές της HPLC στην κλινική ανάλυση και ανάλυση φαρμάκων. Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
4 18:00-20:00 Μέθοδοι ατομικής φασματοσκοπίας Αικατερίνη Σκουρολιάκου
5 Δευτέρα 22/05/2023 16:00-18:00 Άσκηση 1 Πρακτική άσκηση στο Φωτομετρικό προσδιορισμό Μαρία Tράπαλη Κ4 103
6 18:00-20:00 Άσκηση 2 Πρακτική άσκηση στην HPLC
7 Δευτέρα 29/05/2023 16:00-18:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  ( Elisa ) Μαρία Tράπαλη MS Teams
8 18:00-20:00 Φασματοσκοπία υπερύθρου
9 Τρίτη 06/06/2023 16:00-18:00 Η χρησιμοποίηση φθορίζουσων ουσιών στη διάγνωση Χρυσάνθη Βογιατζάκη
10 18:00-20:00 Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών  (ανοσοχρωματογραφία και ανοσοαποτύπωση) Χρυσάνθη Βογιατζάκη
11 Δευτέρα 12/06/2023 16:00-18:00 Νανοσωματίδια ως φορείς μεταφοράς φαρμάκων Μαρία Τράπαλη
12 18:00-20:00 PCR  σε Παραγωγή Εμβολίων και η συμβολή της Νανοτεχνολογία
13 Δευτέρα 19/06/2023 16:00-18:00 Φασματοσκοπία Μάζας, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός Βασιλική Λάγουρη
14 18:00-20:00 Μοριακή Φασματοσκοπία. Φασματοσκοπία UV-VIS-NIR σε συνδυασμό με χημειομετρικά στατιστικά εργαλεία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Ευσταθία Παπαγεωργίου, Πέτρος Καρκαλούσος
α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Τετάρτη 10/5/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Βασικές αρχές στατιστικής Ι Ευσταθία Παπαγεωργίου MS Teams
2 18:00-20:00
3 Τετάρτη 17/5/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου
4 18:00-20:00
5 Τετάρτη 24/05/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας Στυλιανός Ψαράκης
6 18:00-20:00
7 Τετάρτη 31/05/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις αυτόματες αναλύσεις Πέτρος Καρκαλούσος
8 18:00-20:00
9 Τετάρτη 07/06/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Εισαγωγή στη σύγχρονη ιατροδιαγνωστική τεχνολογία και η επικύρωση των μεθολογιών της Άγγελος Ευαγγελόπουλος
10 18:00-20:00 Πέτρος Καρκαλούσος
11 Τετάρτη 14/06/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Εισαγωγή στη πληροφορική υγείας Ιωάννης Κουμπούρος
12 18:00-20:00
13 Τετάρτη 21/06/2023 16:00-18:00 Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο Βασικές αρχές στατιστικής ΙΙΙ Ευσταθία Παπαγεωργίου
14 18:00-20:00