Τοποθεσία

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη «Άλσος Αιγάλεω».

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).