2018 – ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ

Αριθμός Απόφασης 6848, 10 Αυγούστου 2018 Τέυχος Β’, Αρ. Φύλλου 3306

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στην Διάγνωση» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ (pdf)