Κανονισμός λειτουργίας Πα.Δ.Α

Κανονισμός λειτουργίας Πα.Δ.Α. (pdf)