Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΜΣ

UNIWA Webmail

Εικόνα με σύνδεσμο για το Webmail του ΠΑΔΑ

Φοιτητολόγιο

UNIWA eClass

Εικόνα με σύνδεσμο για το eClass του ΠΑΔΑ

Moodle

Πύλες

Ακαδ. Ταυτότητα

Εικόνα με σύνδεσμο για την ακαδημαϊκή ταυτότητα

Office 365

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη

UNIWA FileSender

Εικόνα με σύνδεσμο για το FileSender του ΠΑΔΑ

UNIWA IBM SPSS

Εικόνα με σύνδεσμο για το IBM SPSS του ΠΑΔΑ

Λογαριασμός Χρήστη

Open VPN

Υπηρεσία Ασύρματης Πρόσβασης

Εγχειρίδια Υπηρ. NOC

Εικόνα με σύνδεσμο για τα εγχειρίδια NOC του ΠΑΔΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ