Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση με MS Teams

Το Μεταπτυχιακό αξιοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες κάνοντας χρήση, εκτός των άλλων, της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης MS Teams ώστε κατά περίπτωση να μην χάνετε τις διαλέξεις παρακολουθώντας το μάθημα μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις