Υπηρεσία VPN

Η υπηρεσία αυτή αφορά όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που έχουν κάποια ευρυζωνική σύνδεση(ADSL,3G,VDSL, κτλ) και επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος, αλλά και να χρησιμοποιήσουν λογισμικά όπως το MATLAB και το SPSS.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα : https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=vpn_service_openvpn