Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Για την έκδοση ακαδημαϊκή ταυτότητας (φοιτητικό πάσο) απαιτείται η εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://academicid.minedu.gov.gr/

Μετά από την εγγραφή σας ως μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια η Γραμματεία του ΔΠΜΣ πιστοποιεί τα στοιχεία σας και μπορείτε να παραλάβετε την ακαδημαϊκή ταυτότητα από το σημείο διανομής που έχετε επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών.