ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), έχει την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσει στο ΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων βιοϊατρικών μεθόδων και τεχνολογιών στην διάγνωση και πρόληψη ασθενειών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν σύγχρονες βιοϊοατρικές εργαστηριακές μεθόδους και τεχνολογίες για τη διάγνωση και την πρόληψη ασθενειών.

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» ήρθε να καλύψει την αλματώδη ανάπτυξη των Βιοϊατρικών Επιστημών όπου κατέστησε υποχρεωτική την συνεχή και σε βάθος τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ θα βρείτε στην Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ;

2 έτη

ΠΟΣΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΧΕΙ;

120 πιστωτικές μονάδες ECTS

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ;

Ελληνική

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ;

MSc in Biomedical Methods and Technology in Diagnosis

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Αποφοίτους Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιατρικής, Επιστημών Υγείας
 • Αποφοίτους Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων
 • Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του χώρου της Υγείας
 • Πτυχιούχους που βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ

 • Μοναδικό στην Ελλάδα στην κλινική εφαρμογή νέων Τεχνολογιών
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξειδίκευση
 • Αξιοποιεί πλήρως την Τεχνολογία σε θέματα Διάγνωσης και Επιδημιολογίας
 • Αναπτύσσει την κριτική σκέψη σε κλινικοεργαστηριακά θέματα
 • Βελτιώνει τις προσωπικές και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες
 • Παρέχει τη βάση για προγράμματα Βιοϊατρικών Εφαρμοσμένων Ερευνών
 • Οδηγεί σε Σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΩΣ 15-02-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αποκτήσουν το υπόβαθρο των σύγχρονων διαγνωστικών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των αιματολογικών νόσων, της αιμορραγικής διάθεσης, της θρομβοφιλίας και των διαταραχών της πήξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, γενετικής, κυτταρομετρίας ροής, ανοσοκυτταροχημείας και κυτταρογεννετικής.

Σύγχρονες Αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των επιστημών υγείας κυρίως, μια εντυπωσιακή σειρά ισχυρών και περίτεχνων εργαλείων για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών αναλύσεων σε βιοϊατρικά εργαστήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε φασματοσκοπικές, ηλεκτροχημικές και χρωματογραφικές μεθόδους ανάλυσης, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των χρησιμοποιούμενων τεχνικών.

Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην στατιστική ανάλυση με έμφαση στην εργαστηριακή στατιστική (υπολογισμός τιμών αναφοράς, διαγνωστικής και εργαστηριακής ευαισθησίας, καμπύλες ROC κ.α.) και στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας (εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων, κατανομές, οι βασικές στατιστικές αρχές του ελέγχου ποιότητας). Συγχρόνως, θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και/ή στην εφαρμογή ιδεών, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας.

Ιστοπαθολογία – Ογκολογία

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και επιδείξεις εργαστηριακών μεθόδων που περιγράφουν τις τεχνικές της Μοριακής Ιστοπαθολογίας και την εφαρμογή τους στην Ογκολογία. Το μάθημα δίνει αφενός έμφαση στην Μοριακή Ιστοπαθολογία, η οποία είναι σήμερα απαραίτητη για την μελέτη της παθογένειας και εξέλιξης των νόσων με βάση τις διαταραχές των γονιδίων και των προϊόντων τους και αφετέρου στις εφαρμογές των κυριότερων τεχνικών της Μοριακής Ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία.

Παθοφυσιολογία του Ερυθρού Αιμοσφαιρίου – Μεταγγισιοθεραπεία και Πρωτεομική

Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές τη δομή και τις λειτουργίες του ερυθρού αιμοσφαιρίου, την εργαστηριακή διερεύνηση αναιμιών και τις σύγχρονες τεχνικές της πρωτεομικής και μεταβολομικής. Επίσης, οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα γνωρίζουν σύγχρονα θέματα της ιατρικής των μεταγγίσεων και της αιμοδοσίας.

Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε εργαστηριακές μοριακές και κινητικές μεθοδολογίες, που σχετίζονται με φαρμακοδυναμικές, φαρμακοκινητικές και φαρμακογενετικές παραμέτρους, με σκοπό την αξιολόγηση προσωπικών γενετικών δεδομένων, για τον περιορισμό τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών από την φαρμακοθεραπεία.

Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Μικροβιολογίας

Το μάθημα δίνει έμφαση στην Μοριακή επιδημιολογία, η οποία είναι σήμερα απαραίτητη για την διερεύνηση επιδημιών, κυρίως εφόσον η παγκοσμιοποίηση είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων. Με την παρουσίαση ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων δικτύων οι φοιτητές θα αντιληφθούν τα θεαματικά αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή των τεχνικών αυτών στην παγκόσμια δημόσια υγεία και στην διασφάλιση των υγείας των πολιτών.

Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική

Το μάθημα αρχικά περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις σε διάφορες ενότητες νόσων, εξετάζοντας τόσο την φυσιολογία των εμπλεκομένων συστημάτων όσο και την παθοφυσιολογία κατά την δημιουργία, εξέλιξη και διατήρηση των νόσων.  Διάφορες ιατρικές ειδικότητες θα επιληφθούν της παρουσίασης των κυριοτέρων νοσολογικών οντοτήτων.  Θα παρουσιαστεί εκτενώς η ανάγκη της συμβολής του εργαστηρίου στην διάγνωση και στην αξιολόγηση της πορείας των εκάστοτε νόσων.

Εξειδικευμένα Σεμινάρια – Εργασίες

Τα σεμινάρια σκοπό θα έχουν να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΜΠΣ «Βιοιατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση» του τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που το πρόγραμμα δεν μπορεί να αναπτύξει διεξοδικά στην διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων και των εργαστηρίων και που ωστόσο αποτελούν σημαντικό κομμάτι των βιοιατρικών δεξιοτήτων τους.

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Πειραματική – Ερευνητική Εργασία

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ. Σκοπός της ΔΕ είναι να καταδείξει την ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή να επεκτείνει τις γνώσεις του, να αφομοιώνει νέες γνώσεις να τις εκφράζει ορθά, να συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα και να επεξεργάζεται ερευνητικά δεδομένα.

Διπλωματική Εργασία Συνέχεια

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ. Σκοπός της ΔΕ είναι να καταδείξει την ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή να επεκτείνει τις γνώσεις του, να αφομοιώνει νέες γνώσεις να τις εκφράζει ορθά, να συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα και να επεξεργάζεται ερευνητικά δεδομένα.

Ώρες διδασκαλίας απογευματινές

Τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια διδάσκονται Δευτέρα & Τετάρτη 16.00-20.00 στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών.
Στο Γ΄ εξάμηνο διδάσκονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια Τρίτη 16.00-20.00.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

UNIWA Webmail

Εικόνα με σύνδεσμο για το Webmail του ΠΑΔΑ

UNIWA eClass

Εικόνα με σύνδεσμο για το eClass του ΠΑΔΑ

Ακαδ. Ταυτότητα

Εικόνα με σύνδεσμο για την ακαδημαϊκή ταυτότητα

UNIWA IBM SPSS

Εικόνα με σύνδεσμο για το IBM SPSS του ΠΑΔΑ

UNIWA FileSender

Εικόνα με σύνδεσμο για το FileSender του ΠΑΔΑ

Εγχειρίδια Υπηρ. NOC

Εικόνα με σύνδεσμο για τα εγχειρίδια NOC του ΠΑΔΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ