Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης (Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2022-2023)

Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης (Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2022-2023)

Ανακοινώνεται ο Πίνακας 1. Επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης, ο Πίνακας 2. Επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης και ο Πίνακας 3. Απορριπτέοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ, ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος (άρθρο 7 Τεύχος Β’ 3306/10.08.2018).

Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα. Οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην περίπτωση που έχουν δικαίωμα εγγραφής.

Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για την αίτηση εγγραφής.

α/α Αρ. Αίτησης Πρωτόκολλο Αίτησης Αρ. Ταυτότητας
1 24  2117/11-01-2023 ΑΚ026998
2 35  3364/16-01-2023 Ρ106836
3 13  1179/10-01-2023 ΑΟ 451290
4 11  122456/16-12-2022 AI99760
5 34  3360/16-01-2023 ΑΙ 413498
6 22  1978/11-01-2023 3548174
7 40  4003/17-01-2023 27597
8 21  1982/11-01-2023 ΑΕ561575
9 10  121157/13-12-2022 AZ476642
10 14  1167/10-01-2023 ΑΑ 023622
11 19  1068/10-01-2023 Π959382
12 42  4030/17-01-2023 AT878898
13 7  118662/05-12-2022 ΑΚ 650917
14 16  1090/10-01-2023 ΑΖ286708
15 30  3403/16-01-2022 ΑΕ501392
16 32  3416/16-01-2023 AI 771386
17 27  2984/16-01-2023 ΑΒ 421928
18 28  3250/16-01-2023 ΑΒ262352
19 17  1076/10-01-2023 ΑΚ684374
20 29  3166/16-01-2023 AA442564
21 39  3470/16-01-2023 ΑΝ 820451
22 20  1060/10-01-2023 X169241
23 26  2974/16-01-2023 ΑΚ 224541
24 43  4019/17-01-2023 ΑΗ 817698
25 23  1981/11-01-2023 1008685
26 37  3378/16-01-2023 ΑΙ 427630
27 3  106335/02-11-2022 936145
28 8  118686/05-12-2022 ΑΗ 496176
29 4  110022/11-11-2022 AK019145
30 5  111868/21-11-2022 ΑΚ 002584
31 18  1073/10-01-2023 ΑΟ623031
32 6  115739/29-11-2022 ΑΚ 620807
33 33  3475/16-01-2023 AI291689
34 41  3999/17-01-2023 ΑΜ086745
35 38  3476/16-01-2023 Π 319105
α/α Αρ. Αίτησης Πρωτόκολλο Αίτησης Αρ. Ταυτότητας
1 31  3422/16-01-2022 486656
2 1  104577/31-10-2022 AM798974
3 2  104578/31-10-2022 ΒΕ6168079
α/α Αρ. Αίτησης Πρωτόκολλο Αίτησης Αρ. Ταυτότητας
1 36  3375/16-01-2023 Φ 066492

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δ/ντης ΠΜΣ