Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Μικροβιολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

ΙΑ7

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DML117Καθηγητές Μαθήματος

Μπελούκας Απόστολος

Η θεματική ενότητα (μάθημα) περιλαμβάνει διαλέξεις (δια ζώσης καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπως ενδεικτικά MSTeams, Zoom, Skype κ.α) και επιδείξεις εργαστηριακών μεθόδων που εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές της μοριακής μικροβιολογίας, με εφαρμογές τόσο στη βακτηριολογία, την ιολογίας, τη μυκητολογία αλλά και την παρασιτολογία, τόσο σε κλινικά όσο και σε περιβαλλοντικά δείγματα. Το μάθημα δίνει έμφαση στην Μοριακή επιδημιολογία, η οποία είναι σήμερα απαραίτητη για την διερεύνηση επιδημιών, κυρίως εφόσον η παγκοσμιοποίηση είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων. Με την παρουσίαση ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων δικτύων οι φοιτητές θα αντιληφθούν τα θεαματικά αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή των τεχνικών αυτών στην παγκόσμια δημόσια υγεία και στην διασφάλιση των υγείας των πολιτών.

 

 

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση, η εμβάθυνση και η εξοικείωση των φοιτητών σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της μοριακής μικροβιολογίας που χρησιμοποιούνται τόσο στην εργαστηριακής διάγνωση, όσο και στην επιδημιολογική προσέγγισης κρουσμάτων και επιδημιών  με εργαλεία μοριακής βιολογίας.

Περίγραμμα Μαθήματος