Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

10ος Κύκλος

Ενημερώνονται οι επιλεχθείσες φοιτήτριες και επιλεχθέντες φοιτητές του 10΄ κύκλου του Π.Μ.Σ. (εκκίνηση κύκλου το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024) σχετικά με το δικαίωμά τους σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με ενδεχόμενο δικαίωμα τους, καθώς και για τις απαραίτητες διαδικασίες, παραθέτουμε, στη συνέχεια της ανακοίνωσης, τα κάτωθι:

Α. Απόφαση με αριθμό 84560/Ζ1/27-07-2023 (ΦΕΚ 4837/τΒ/01-08-2023) Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το 70% του οικογενειακού).

Β. Απόφαση με αριθμό 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τΒ/16-09-2022) Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεά φοίτησης σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τέλη φοίτησης.

Γ. Άρθρο 7 ΤΟΥ Ν.4172/2013 Φορολογητέο εισόδημα

Δ. Κείμενο με την ακολουθητέα διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Εφόσον φοιτήτρια ή φοιτητής εμπίπτει στις περιπτώσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) του άρθρου 86 του ν. 4957/2022, θα πρέπει:

Τα ανωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν
από Δευτέρα 29-01-24 και ώρα 10:00, έως και την Δευτέρα 05-02-2024 και ώρα 10:00 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. υπόψιν κα Βασιλική Μούνδρου, διεύθυνση  tiemps.students@uniwa.gr με θέμα:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (π.χ.: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ).

Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο σε ευκρινή αρχεία τύπου .pdf.

Άλλου τύπου αρχεία (αρχεία φωτογραφίας, π.χ. .jpeg , αρχεία κειμένου τύπου .doc) δεν θα γίνονται αποδεκτά.