ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

Αγαπητοί φοιτητές/ αγαπητές φοιτήτριες, 
 
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των διαδικασιών/λειτουργιών του Π.Μ.Σ., θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης των αποφοίτων μας.
 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα, όλες οι πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
 
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί πολύ λίγα λεπτά από το χρόνο σας, εντούτοις  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για το έργο και την πορεία του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος.
 
Θα σας παρακαλούσαμε η υποβολή να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.
 
 

Καλή Χρονιά με Υγεία!