Τσαντές Ανδρέας

qode interactive strata

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

andreas.tsantes@yahoo.com

Ο Ανδρέας Γ. Τσαντές γεννήθηκε στις 20/05/1993 στην Αθήνα. Το 2018 έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής (MD) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ το 2022 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής (PhD) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετά την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του με τίτλο «Η χρήση της θρομβοελαστομετρίας στην πρόβλεψη της θρομβοεμβολικής νόσου και των αναγκών μετάγγισης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις» με βαθμό «Άριστα». Παράλληλα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο έρευνας «Κλινικές εφαρμογές της θρομβοελαστομετρίας στην διάγνωση και την πρόγνωση των μυοσκελετικών λοιμώξεων», ενώ έχει ξεκινήσει τον 12/2023 την 2η διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ με τίτλο  «Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής χορήγησης βανκομυκίνης στην μείωση των βακτηριακών περιπροθετικών λοιμώξεων έπειτα από ογκολογικές επεμβάσεις». Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Από τον Ιούλιο του 2020 εργάζεται ως ειδικευόμενος Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής Ιατρικής στο Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» της Αθήνας. Έχει διδάξει στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο «Μοριακές Τεχνικές στην Αιματολογία». Το  ερευνητικό του έργο είναι εστιασμένο στα πεδία της Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας και της Μικροβιολογίας. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή 90 δημοσιευμένων άρθρων (εκ των οποίων είναι πρώτος συγγραφέας σε 28 άρθρα [31 % των δημοσιευμένων άρθρων]) συμπεριλαμβανόμενων στην βιβλιοθήκη PubMed με συνολικό δείκτη απήχησης (Impact Factor, IF) 358,1 (μέσος όρος  IF /ανά δημοσίευση 3,98) και έχει πολυάριθμες ετεροαναφορές (Google scholar: >1.000, h-index: 18 – Scopus: >750 h-index: 15). Είναι συγγραφέας 2 κεφαλαίων ξενόγλωσσων βιβλίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε 65 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και σε 39 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, καθώς επίσης έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε ελληνικά συνέδρια σε θέματα Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας. Έχει λάβει 10 βραβεία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και έχει διατελέσει Guest Editor σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά . Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, WAIOT [World Association against Infection in Orthopaedics and Trauma], Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας) ενώ ακόμα είναι κριτής σε >20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά ( Scientific Reports, Plos One, Microorganisms, Tropical medicine and infectious disease, κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ