Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023