Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 έως και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024